Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY116 Genel Muhasebe II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İşletmelerin bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin kayıt altına alınması sürecinin ve finansal tabloların hazırlanma yöntemlerinin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör Bülent ÇELEBİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık İşletmeleri Muhasebesi (Hastane muhasebesi), Ahmet Gökgöz, Ekin Yayıncılık, Bursa Pozitif Muhasebe (Genel Muhasebe - Mali Tablolar Analizi - Maliyet Muhasebesi - TMS - Ticari Aritmetik), Osman Uslu, Ali Rıza Kılıçarslan, Nobel Akademik Yayıncılık. Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Yüksel KOÇ YALKIN, 18. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık Genel Muhasebe. Orhan SEVİLENGÜL. Turhan Kitabevi. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında bilanço ve gelir tablosu hesaplarının nasıl çalıştığı ve kaydedildiği anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 3 4 12
9 Problem Çözümü 10 4 40
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticari Alacaklar Hesap Grubu(12) 12- TİCARİ ALACAKLAR.pptx
GENEL MUHASEBE SUNULARI.pptx
2 Diğer Alacaklar Hesap Grubu (13) diger alacaklar.pptx
3 Stoklar Hesap Grubu (15) 15 STOKLAR.pptx
4 Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar (18) 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUKLARI.pptx
5 Diğer Dönen Varlıklar (19) KATMA DEĞER VERGİSİ HESAPLARI.pdf
6 Duran Varlık Hesapları (II) ve Alacaklar Hesap Grubu (22,23)
7 Mali Duran Varlıklar (24), Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu (25)
8 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (26), Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (27), Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları (28), Diğer Duran Varlıklar Hesap Grubu (29)
9 Kaynak Hesapları (III,IV,V), Yabancı Kaynaklar (III,IV), Mali Borçlar (30,40)
10 Ara sınav
11 Ticari Borçlar (32, 42) ve Diğer Borçlar (33, 43)
12 Alınan Avanslar (34,44), Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler (36)
13 Borç ve Gider Karşılıkları (37,47), Pasif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar (38,48), Diğer Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (39,49)
14 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (IV) ve Özkaynaklar (V)
15 Gelir ve Gider Hesapları (VI)
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283090 İşletmelerin bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin kayıt altına alınması sürecinin ve finansal tabloların hazırlanma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
2 1283091 Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının nasıl çalıştığı ve kaydedildiği hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4
2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek