Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY118 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

-Bilimsel araştırmanın kavram ve ilkelerini öğrenmek, -Bilimsel araştırmanın önemini kavramak ve yöntemlerini öğrenmek -Bilimsel araştırma sürecini yönetmeyi kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Gülpembe Oğuzhan (Dr. Öğr. Üye.)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 28. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim, Araştırma ve Bilimsel Araştırma ile ilgili Temel Kavramlar Araştırma konusu nasıl belirlenir? Problem cümlesi, Hipotez, değişken, değişken türleri Evren-Örneklem, Örnekleme Yöntemleri Veri Ölçme Nicel ve Nitel Araştırmalar Bilimsel Araştırma Etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 0 0
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 13 0 6
11 Soru-Yanıt 13 0 6
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, Araştırma ile ilgili Temel Kavramlar Bilim, araştırma, teknoloji kavramları ile örnekler hazırlamak. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 1-dönüştürüldü.pdf
2 Bilimsel Araştırma ile ilgili Temel Kavramlar Yök'den tarayıp bulunan tezleri incelemek Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 2-dönüştürüldü.pdf
3 Araştırma konusu nasıl belirlenir? Araştırma konusu belirlemek Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 3-dönüştürüldü.pdf
4 Problem Cümlesi Problem cümlesi kurmak Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 4-dönüştürüldü.pdf
5 Hipotez Araştırma hipotezleri oluşturmak Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 5-dönüştürüldü.pdf
6 Değişken, değişken türleri Seçilen tezlerden değişken türleri ile ilgili örnek bulmak Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 6-dönüştürüldü.pdf
7 Evren-Örneklem Evren ve Örneklem örnekleri oluşturmak Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 7-dönüştürüldü.pdf
8 Örnekleme Yöntemleri I Seçilen tezlerin örnekleme yöntemlerini incelemek Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hafta 8-dönüştürüldü.pdf
9 Örnekleme Yöntemleri II Seçilen tezlerin örnekleme yöntemlerini incelemek
10 Veri Veri çeşitleri ile ilgili örnekleri incelemek
11 Ölçme, Ölçek Seçilen tezlerdeki ölçekleri incelemek
12 Nicel Araştırmalar Nicel araştırma kurgulamak
13 Nitel Araştırmalar Nitel araştırma kurgulama
14 Bilimsel Araştırma Etiği Etik izin başvuru raporu oluşturmak
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281486 Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilir
2 1281485 Araştırma konusu belirler
3 1281487 Araştırma tasarımı yapar
4 1281488 Araştırma yöntemlerini bilir
5 1281489 Araştırma etiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek