Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP151 Kimya 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimyanın temel kavramlarını öğrenciye öğretip, öğrendiklerini kullanabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Behice YAVUZ ERDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Petrucci, R.H. Harwood, W.S. 1997. General Chemistry. Pretice-Hall International Inc. 2. Mortimer C. E., 1997. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi., Cilt I ve II. 3. Ender Erdik ve Yüksel Sarıkaya,1986. Temel Üniversite Kimyası. 4. Atkins and Jones,1998. Temel Kimya. 5.Sabri apaydın ve Abdullah Şimşek,2008.Genel Kimya ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, atomun yapısı, peryodik tablo, kimyasal bağlanma, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmeleri, mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler. Kimyasal reaksiyonlarda hız ve denge, çözünürlük, asitler ve bazlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar. Temel kavramlar.pdf
2 Atomun yapısı, Peryodik tablo. Atom nedir.pdf
3 Kimyasal bağlanma, Bileşik formüllerinin yazılması ve isimlendirilmeleri. BAĞLAR.pdf
4 Mol kavramı. Mol Kavramı.pdf
5 Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar. KİMYASAL TEPKİME HESAPLAMALARI.docx
6 Gazlar. Gazlar.pdf
7 Çözeltiler Çözeltiler.pdf
8 Çözeltiler. Çözeltiler.pdf
9 Arasınav
10 Kimyasal reaksiyonlarda hız KİMYASAL HIZ.pdf
11 Kimyasal denge Kimyasal Denge.pdf
12 çözünürlük Çözünürlük Dengeleri.pdf
13 asitler ve bazlar ASiTLER VE BAZLAR.pdf
14 asitler ve bazlar ASiTLER VE BAZLAR.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268626 Atomun yapısı ve periyodik cetvel kavramları öğrenerek, maddelerin özelikleri hakkında yorum yapar.
2 1268627 Bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bağları dikkate alarak açıklar
3 1268628 Kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamaları yapar
4 1268629 Çözünürlük, asit ve baz hesaplamalarını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek