Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP155 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa Apan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güven, S. ve Demirel Zorba, N.N. 2011; Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu, Nobel Akademik Yayıncılık, No 96, Ankara TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010. Cappuccino J., G. ve Sherman, N., 2013. Microbiology: A Laboratory Manual, Pearson press. 546s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aseptik çalışma tekniği My Movie_trial_0.mp4
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
2 Numune alma, hijyen kontrol numuneleri 2.mp4
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
3 Sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon Dilüsyon Hazırlama (Laboratuvar Hizmetleri).pdf
https://avys.omu.edu.tr/video/2/141831
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
4 Besiyeri hazırlanması Gıda+mik+uyg+2.pdf
https://avys.omu.edu.tr/video/2/141831
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
5 Dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama Dilüsyon Hazırlama (Laboratuvar Hizmetleri).pdf
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
brc-hzxe-dvv (2020-08-11 at 00_06 GMT-7).mp4
6 Dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma Dilüsyon Hazırlama (Laboratuvar Hizmetleri).pdf
brc-hzxe-dvv (2020-08-11 at 00_06 GMT-7).mp4
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
7 İnkübasyon https://avys.omu.edu.tr/video/2/141815
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
8 Koloni morfolojisi https://avys.omu.edu.tr/video/2/141815
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
9 Koloni morfolojisi, saf kültür eldesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/141815
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
10 Ara sınav.
11 Preparat hazırlanması https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y0bMeBHz8JasPkQFoSYFTO7I631GYVhJ/view
12 Preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y0bMeBHz8JasPkQFoSYFTO7I631GYVhJ/view
13 Mikroorganizma hücrelerini inceleme https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
https://drive.google.com/file/d/1whdG6whNMqLBxiC11UX4GhTx9ax5UrS_/view
14 Mikroorganizma hücrelerini inceleme, lamlarda sayım https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/cevre-mikrobiyolojisi-laboratuvari.pdf
https://drive.google.com/file/d/1whdG6whNMqLBxiC11UX4GhTx9ax5UrS_/view
15 tekrar https://drive.google.com/file/d/12SWTAN_jSacCOEBRCHdIm-4cbxIWqeJt/view
tekrar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492007 İnternet ortamında iletişim kurar.
2 1492010 İnternet ortamında iş başvurusu yapar.
3 1492008 Sayısal verileri düzenler.
4 1492009 Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar.
5 1501812 Mikrobiyolojik numune alır.
6 1501813 Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapar
7 1501814 Kültür elde eder.
8 1501815 Mikrobiyolojik kültür saflaştırır.
9 1501816 Mikroskobik inceleme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76977 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 73450 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 73451 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 73452 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 73453 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 73454 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 73455 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 73456 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 73457 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 73458 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 73459 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 73460 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 73461 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 73462 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 73463 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 73436 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 73437 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 73438 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 73443 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 73439 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 73449 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 73440 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 73441 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 73442 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 73444 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 73445 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 73446 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 73447 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 73448 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5
6
7
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek