Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP155 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa Apan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güven, S. ve Demirel Zorba, N.N. 2011; Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu, Nobel Akademik Yayıncılık, No 96, Ankara TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010. Cappuccino J., G. ve Sherman, N., 2013. Microbiology: A Laboratory Manual, Pearson press. 546s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aseptik çalışma tekniği http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
2 Numune alma, hijyen kontrol numuneleri http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
3 Sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
4 Besiyeri hazırlanması http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
5 Dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
6 Dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
7 İnkübasyon http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
8 Koloni morfolojisi http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
9 Koloni morfolojisi, saf kültür eldesi http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
10 Ara sınav.
11 Preparat hazırlanması http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
12 Preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
13 Mikroorganizma hücrelerini inceleme http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
14 Mikroorganizma hücrelerini inceleme, lamlarda sayım http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270978 İnternet ortamında iletişim kurar.
2 1270981 İnternet ortamında iş başvurusu yapar.
3 1270979 Sayısal verileri düzenler.
4 1270980 Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar.
5 1281792 Mikrobiyolojik numune alır.
6 1281793 Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapar
7 1281794 Kültür elde eder.
8 1281795 Mikrobiyolojik kültür saflaştırır.
9 1281796 Mikroskobik inceleme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5
6
7
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek