Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP157 Gıdalarda Temel İşlemler-I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Gıda sektöründe gerekli olan çeşitli gıda işleme yöntemlerinin prensiplerini ve matematiksel hesaplamalarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Serdar KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Prof. Dr. Bekir S. Cemeroğlu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda işleme sistemlerinin temel prensipleri ile gıda işleme sistemlerinde kullanılan kurutma, evaporasyon, soğutma, dondurma, ısıl işlemler, filtrasyon ve difüzyon işlemlerinin temel prensiplerini ve matematiksel hesaplamalarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıdalarda Temel İşlemler Giriş Teorik ile Bütünleşik Uygulama 1- Gıdalarda Temel İşlemler Giriş.pdf
2 Hammaddenin Temini Teorik ile Bütünleşik Uygulama 2- Hammaddenin Temini.pdf
3 Hammaddenin Temizlenmesi Teorik ile Bütünleşik Uygulama 3- Hammaddenin Temizlenmesi.pdf
4 Ayıklama ve Sınıflandırma Teorik ile Bütünleşik Uygulama 4- Ayıklama ve Sınıflandırma.pdf
5 Eleme Teorik ile Bütünleşik Uygulama 5- Eleme.pdf
6 Çöktürme Teorik ile Bütünleşik Uygulama 6- Çöktürme.pdf
7 Filtrasyon Teorik ile Bütünleşik Uygulama 7- Filtrasyon.pdf
8 Santrifüjleme Teorik ile Bütünleşik Uygulama 8- Santrifüjleme.pdf
9 Ara Sınav
10 Damıtma Teorik ile Bütünleşik Uygulama 10- Damıtma.pdf
11 Ekstraksiyon Teorik ile Bütünleşik Uygulama 11- Ekstraksiyon.pdf
12 Öğütme Teorik ile Bütünleşik Uygulama 12- Öğütme.pdf
13 Homojenizasyon Teorik ile Bütünleşik Uygulama 13- Homojenizasyon.pdf
14 Emülsiyon Teorik ile Bütünleşik Uygulama 14- Emülsiyon.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489719 Gıda işleme sistemlerinin temel prensiplerini kavrar
2 1489720 Gıda işleme sistemlerinde kullanılan matematiksel hesaplamaları kavrar
3 1489721 Gıda işleme sistemlerinde karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için yapılması gerekenleri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76977 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 73450 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 73451 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 73452 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 73453 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 73454 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 73455 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 73456 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 73457 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 73458 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 73459 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 73460 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 73461 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 73462 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 73463 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 73436 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 73437 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 73438 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 73443 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 73439 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 73449 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 73440 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 73441 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 73442 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 73444 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 73445 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 73446 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 73447 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 73448 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 4 5 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 2 2 2
2 2 5 5 4 5 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 2 2 2
3 2 5 5 4 5 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek