Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP161 Laboratuvar Teknikleri 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi ve sonrası işlemleri yapma,ayırma işlemlerini yapma, çözelti hazırlama ve laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.EBRU DİDEM ÖZAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları ve konu ile ilgili kaynak kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci modül olan “Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlamak” konulu bölümde; kişisel güvenlik önlemleri, laboratuvar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapmak” konulu bölümde ise; analiz öncesi hazırlıklar ve analiz sonrası işlemler konularına değinilmektedir. Son modül olan “Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulamak” konulu bölümde ise; duyusal analizler, gravimetrik analizler ve titrimetrik analizler konuları işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuar Genel Güvenlik Önlemleri Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 1.HAFTA LAB.docx
2 Laboratuvarda Kullanılan Malzemeler Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 2.HAFTA LAB.docx
3 Analiz Öncesi Hazırlıklar Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 3.HAFTA LAB.docx
4 Genel Analiz Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 4.HAFTA LAB.docx
5 Genel Analiz Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 4.HAFTA LAB.docx
6 Kütlece Yüzde Çözeltiler Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 6.HAFTA LAB.docx
7 Hacimce Yüzde Çözeltiler Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 7.HAFTA LAB.docx
8 Molarite, Normalite Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 8.hafta lab.docx
9 Ara sınav
10 Titrasyon Asitliği Tayini Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 10-11.hafta lab.docx
11 Titrasyon Asitliği Tayini Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 10-11.hafta lab.docx
12 Rutubet Tayini Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 12.-13.hafta lab.docx
13 Rutubet Tayini Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 12.-13.hafta lab.docx
14 Sularda Sertlik Tayini Yrd.Doç.Dr. Süreyya Saltan Evrensel 14.hafta lab.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293420 Laboratuvarda Güvenli Çalışma Ortamı Sağlayabilir
2 1293421 Gıda Laboratuarında Kullanılan Genel Alet ve Yöntemler Hakkında Bilgi Edinir
3 1293422 Çözelti Hazırlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek