Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY223 Biyoistatistik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı, istatistik ve araştırma ile ilgili temel bilgilerin öğrenimi sağlanarak karşılaşacağı problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ünver, Ö. (1981). Uygulamalı İstatistik. Ankara: Ertem Büro. 2. Spiegel, M.R. (1995). Statistics. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. 3. Hugill, M. (1990). Advanced Statistics, London: Collins Educational. 4. Lapin, L.L.(1990). Statistics for Modern Business Decisions. 5th Ed., New York: HJB. 5. Chase, W. and Bown, F. (1996). General Statistics. 2nd Ed. New York: Wiley. 6. Johnson, R. (1992). Elementary Statistics. 6th Ed. Boston: PWS-Kent. 7. Clarke, G. M. and Cooke, D. (1992). A Basic Course in Statistics. 3rd Ed. London: Edward Arnold. 8. Bülbül, S. E. (2001). Çözümsel İstatistik. İstanbul: Alfa Yayınevi. 9. Köksal, B. A. (1985). İstatistik Analiz Metodları. 3. Baskı. İstanbul: Çağlayan Basımevi. 10. Avralıoğlu, Z. (1974). İstatistik. 2. Baskı. Ankara: AİTA yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistikte kullanılan temel kavramlar; Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar; Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar; Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması; Gruplanmış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması; Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; Gruplanmış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; Olasılık ve Temel kavramlar; Kesikli tesadüfi değişkenler ve momentleri; Sürekli tesadüfî değişkenler ve momentleri; Önemli kesikli olasılık dağılımları ve uygulamaları; Önemli sürekli olasılık dağılımları ve uygulamaları; Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistikte kullanılan temel kavramlar SAYİST1.pdf
2 Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar , SAYİST2.pdf
3 Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar SAYİST3.pdf
4 Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması SAYİST4.pdf
5 Gruplanmış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması SAYİST5.pdf
6 Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması SAYİST6.pdf
7 Gruplanmış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması SAYİST7.pdf
8 Olasılık ve Temel kavramlar SAYİST8.pdf
9 Ara Sınav SAYİST14.pdf
10 Kesikli tesadüfi değişkenler ve momentleri SAYİST9.pdf
11 Sürekli tesadüfî değişkenler ve momentleri SAYİST10.pdf
12 Önemli kesikli olasılık dağılımları ve uygulamaları SAYİST11.pdf
13 Önemli sürekli olasılık dağılımları ve uygulamaları SAYİST12.pdf
14 Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları SAYİST13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274083 İstatistikte kullanılan temel kavramları bilir.
2 1274084 grafik ve tablolarla betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulmasını yapar.
3 1274085 Betimsel istatistikleri hesaplar ve yararlanıcıya sunar.
4 1274086 Değişkenlik ölçülerini hesaplar ve yorumlar.
5 1274087 Olasılıkla ilgili temel kavramları bilir ve hesaplar.
6 1275397 Tesadüfi değişkeni öğrenir ve gruplar.
7 1275398 Önemli olasılık dağılımlarını kavrar.
8 1275399 Mesleğine yönelik istatistiksel uygulamaları profesyönel biçimde yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 2 5
2 2 3 3 4 2 2
3 4 2 3 1
4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3
5 4 2 4
6 2 2 2 4 2 4 1 3 2
7 5 4 3 2
8 3 4 5 4 2 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek