Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY217 Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrencilere sağlık hizmetlerinin özellikleri, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi, sağlık işletmelerinde üretim yönetimi, pazarlama yönetimi ve benzer daha bir çok konuda bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletmecilik ile ilgili genel bilgiler, sağlık hizmetinin özellikleri, sağlık kurumları ve özellikleri, sağlık örgütlemesi, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimi, sağlık kurumlarında üretim, sağlık kurumlarında pazarlama ve sağlık kurumlarında finansman

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 13 3 39
49 Performans 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgilendirme Hafta 1.pptx
2 İşletmecilik ile ilgili temel kavramlar Hafta 2.pptx
3 İşletme Türleri Hafta 3.pptx
4 Yönetim Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevleri Hafta 4.pptx
5 Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları Hafta 5.pptx
6 Sağlık Sistemi ve Dış Çevre ile İlişkiler Hafta 6.pptx
7 Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları Hafta 7.pptx
8 Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesi Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 8. Hafta.pptx
9 ARA SINAV
10 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 10-11. Hafta.pptx
11 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 10-11. Hafta.pptx
12 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 12-13. Hafta (1).pptx
13 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 12-13. Hafta (1).pptx
14 Finansal Yönetim ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 14. Hafta.pptx
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275405 Sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının kavramlarını açıklar.
2 1275406 Sağlığı etkileyen faktörleri açıklar ve sağlık sistemini tanımlar.
3 1275407 Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimini ve örgütlenmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3
2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek