Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY219 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Sağlık kurumlarında maliyet muhasebesinin nasıl yapıldığını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyükmirza HK. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Tekdüzene Uygun Bir Sistem Yaklaşımı. 21. Baskı, Ankara, Sincan Matbaası, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maliyet, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi hesap planları, hizmet işletmelerinde maliyet muhasebesi, gider çeşitleri, gider yerleri, dağıtım kriterleri, birim maliyet hesaplama, maliyet muhasebesinde kullanılan yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 1 8 8
11 Soru-Yanıt 1 8 8
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 54 54
36 Rapor 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ MALİYET MUHASEBESİ VE SAĞLIK KURUMLARI TEZ İNCELEME
2 MALİYET ve GİDER MALİYET VE GİDER AYRIMI
3 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARI 7/A VE 7/B AKIŞ DİYAGRAMI
4 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARI 7/A VE 7/B AKIŞ DİYAGRAMI
5 GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ GİDER ÇEŞİTLERİ
6 GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ LIFO-FIFO
7 GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ- İŞÇİLİK GİDERLERİ İŞÇİLİK GİDERLERİ
8 ARA SINAV
9 GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ- DİĞER GİDERLERİ AMORTİSMAN HESAPLAMA
10 SAĞLIK KURUMLARINDA GİDERLERİN GİDER YERLERİNE DAĞITIMI- GİDER YERLERİ GİDER YERLERİ
11 SAĞLIK KURUMLARINDA GİDERLERİN GİDER YERLERİNE DAĞITIMI- II. DAĞITIM II. DAĞITIM
12 MALİYETLENDİRME YÖNTEMLERİ TAM MALİYETLENDİRME ÖRNEĞİ
13 SAĞLIK KURUMLARINDA GİDERLERİN MAMÜLLERE YÜKLENMESİ BİRİM MALİYET
14 GENEL DEĞERLENDİRME BİR HASTANEDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ OLUŞTURMA
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279627 Sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi hesaplarını, yöntemlerini ve uygulamalarını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek