Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY224 Tıbbi Dökümantasyon 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Çağdaş anlamda arşiv kavramı Arşivlerin kurum ve kuruluşlardaki yeri ve önemi Arşiv türleri ve tıbbi arşivler Dosya,dosyalama kavramları ve işlevleri Dosyalama sistemlerinin temel amaçları Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi Örgütleme modelleri Dosyalama sistemleri ve seçimi Dosyalama sistemleri (alfabetik) Dosyalama sistemleri (konusal/sistematik) Dosyalama sistemleri (kronolojik/tarihsel) Dosyalama sistemleri (bölgesel) Belgelerin saklanma ve imha koşulları Arşiv ve kütüphanelerin ortak ve farklı yönleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tıbbi Dokümantasyon- AÖF yayınları yayın no 123

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arşivlerin, tıbbi arşivlerin, tüm belge-bilgi merkezlerinin önemini kavratmak, belge yönetimini ve yapılan işlemleri öğretmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 25 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Döküman ve Dökümantasyon Tanımı 1-TIBBİ DÖKÜMAN VE DOKÜMANTASYONUN TANIMI.pptx
2 Tıbbi dokümantasyonun tarihçesi 2- tıbbi dokumantasyon tarihçesi.pptx
3 Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri 3-Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri.pptx
4 Hasta Dosyaları 4-hasta dosyaları-I.pptx
5 Hasta Dosyalarının İçeriği, Sıralanması ve Düzeni 5-Hasta Dosyalarının İçeriği, Sıralanması ve Düzeni.pptx
6 Tıbbi Dokümantasyonun Hukuksal Yönü 6-TıbbiDökümantasyonunHukuksalYönü.pptx
7 Hasta Dosyaları Açısından Sağlık Yönetimi Mevzuatı 7-HASTA DOSYALARI AÇISINDAN SAĞLIK YÖNETİMi MEVZUATI.pptx
8 Gizlilik İhlali ve Cezai Karşılığı 8-GİZLİLİK İHLALİ VE CEZAİ KARŞILIĞI.pptx
9 Ara Sınav
10 Dosya Saklama Yöntemleri Arşivleme Otomasyon 10.hafta.pptx
11 Hastalıkların Uluslararası Dokümantasyon Sistemi 11.hafta.pptx
12 Tıbbi Yazışmalar 12.hafta.pptx
13 Dokümantasyonda Kalite 13.hafta.pptx
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285970 Tıbbi dokümantasyon ve önemini bilir.
2 1285971 Hasta dosyasını ve arşivlemesini bilir.
3 1285972 Hastalıkların Uluslararası Dokümantasyon Sistemini bilir.
4 1285973 Dosya Saklama Yöntemlerini, Arşivlemeyi ve Otomasyonu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4
2 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4
4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek