Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY226 Sağlık Hukuku 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanındaki temel kavramları ve yasal düzenlemelerin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sağlık Hukuku ile ilgili dergileri, haberleri ve İnternet üzerinden yayınlanan haber ve yorumların izlenmesi gerekir. Bu bağlamda edinilen bilgilerin derste tartışılması ve yorumlanması için öğrencinin aktif olarak derse katılması gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2018. Diğer sağlık hukuku kitapları, dergileri, haberleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları 2-Sağlık hukuku temel kavramları, 3- Bazı tıbbi kavramlar, 4- Sağlık hukukunun ulusal kaynakları 5- Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları, 6- Tıbbi müdahale ve türleri, 7- Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler 8- Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 9- Tıbbi etik ve hukuk, 10- Hastanın hak ve yükümlülükleri 11- Hekimin hak ve yükümlülükleri 12- Hekimin cezai sorumluluğu 13-Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları 14-Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları
2 Sağlık hukuku temel kavramları,
3 Bazı tıbbi kavramlar,
4 Sağlık hukukunun ulusal kaynakları
5 Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları,
6 Tıbbi müdahale ve türleri,
7 Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler
8 Ara Sınav
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları
10 Tıbbi etik ve hukuk,
11 Hastanın hak ve yükümlülükleri
12 Hekimin hak ve yükümlülükleri
13 Hekimin cezai sorumluluğu
14 -Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları -Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284225 Sağlık hukuku temel kavramlarını öğrenip ifade edebilir.
2 1284226 Hasta ve hekim haklarını sayabilir.
3 1284227 Hekimin hukuki sorumluluklarını anlatabilir.
4 1284228 Ceza ve Borçlar hukukunun sağlık hukukuyla ilgili kısımlarını ifade edebilir.
5 1284229 Hasta ve hekim sorumluluklarını sayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
9 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
10 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
11 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
12 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
13 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 2 4 3 5 2 3 3 3 2 3
2 5 4 2 2 4 3 4 1 3 2 3 2 2
3 4 4 3 2 3 3 5 2 3 3 3 2 3
4 4 4 3 2 4 3 5 1 2 3 3 2 3
5 5 5 3 2 4 3 5 2 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek