Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY226 Sağlık Hukuku 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanında yere alan yasal düzenlemelerle ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sağlık hukuku ile ilgili haberleri, olayları ve süreçlerini medyadan takip etmek ve arkadaşlarıyla yorumlayıp paylaşmak. Derste gündeme getirip yorumlamak. Ayrıca, Temel Hukuk Bilgisi ya da Hukukun Temel Kavramları dersiyle ilgili olayları medyadan takip etmek ve güncel hukuki meseleleri yorumlamaya çalışmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2017. Türkmen Ali; Hasta ve Hekim Hukuku Ankara 2013. Ünver, Y., Hakeri, H., Yenerer Çakmut, Ö., Sağlık Hukuku Mevzuatı,Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri 2- Hukukun yaptırımları 3- Sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar 4- Bazı tıbbî kavramlar 5-Sağlık Hukukunun kaynakları 6- Ulusal Kaynaklar: Anayasa, Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, 7- Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanun 8- Ceza Muhakemesi Kanunu, Özel Kanunlar, Özel Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük ve Yönetmelikler 9- Sağlık Hukuku Ulusal kaynakları 10- Tıbbi Müdahale ve türleri 11- Hukuki Bakımdan özellik gösteren müdahaleler 12-Hekimin Tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 13- Hastanın hak ve yükümlülükleri 14- Hekimin hak ve yükümlülükleri 15-Hekimin cezai sorumluluğu 16-Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları 17- Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 12 12
24 Seminer 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri Ders kitabı I- Hukukun Tanımı ve Temel İlkeleri.docx
Hukukun Yaptırımları ve Temel İlkeleri.docx
2 Hukukun yaptırımları Ders kitabı II- Hukukun Yaptırımları.docx
3 Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar Ders kitabı III- Sağlık Hukukunun Temel Kavramları.docx
4 Sağlık hukukunun kaynakları: Ulusal kaynakları Ders kitabı IV- Sağlık Hukukunun Ulusal Kaynakları.docx
5 Sağlık hukukunun kaynakları: Ulusal kaynakları Ders kitabı V- Sağlık Hukukunun Ulusal Kaynakları.docx
6 Sağlık hukukunun kaynakları: Uluslararası kaynaklar Tıbbi müdahale türleri Ders kitabı Tıbbi Müdahale Türleri.docx
VII- Sağlık Hukukunun Uluslararası Kaynakları.docx
7 Sağlık hukukunun kaynakları: Uluslararası kaynaklar Ders kitabı VII- Sağlık Hukukunun Uluslararası Kaynakları.docx
8 VİZE SINAVI Ders kitabı
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları Ders kitabı XII- Hekimin Tibbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları.docx
10 Hastanın hak ve yükümlülükleri Ders kitabı XIV- Hastanın ve Hekimin Hak ve Yükümlülükl.docx
11 Hekimin hak ve yükümlülükleri Ders kitabı XIV- Hastanın ve Hekimin Hak ve Yükümlülükl.docx
12 Hekimin cezai sorumluluğu: Kast ve taksir kavramları Hekimce işlenebilecek suçlar Ders kitabı XII- Hekimin Tibbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları.docx
13 Hekimin taksirli eylemlerinden doğan sorumluluğu Ders kitabı XIII- Hekimin Tibbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukl.docx
14 Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sorumlulukları Ders kitabı XV- Sağlık Bakanlığı'nın Görev ve Sorumlulukla.docx
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297728 Hukukun temel ilke ve yaptırımlarını tanımlar ve açıklayabilir.
2 1297729 Sağlık kuruluşlarının hukuki statülerini tanımlayabilir.
3 1297730 Sağlık hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını sayabilir ve içeriğini anlatabilir.
4 1297731 Sağlık hukuku hakkında hekim ve idarenin sorumluluğunu açıklayabilir.
5 1297732 Sağlık hukukunun sağlık hizmetinin düzenli ve standartlara uygun yürütülmesindeki önemini açıklayabilir.
6 1297733 Hekimin tıbbî müdahaleden doğan sorumluluklarını açıklayabilir.
7 1297734 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahale türlerini sayıp açıklayabilir.
8 1297735 Hastanın ve hekimin hak ve yükümlülüklerini sayabilir.
9 1297736 Hekimin cezaî sorumluluğunu açıklayabilir.
10 1297737 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yollarını açıklayabilir.
11 1297738 Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sağlık alanındaki sorumluluklarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
6 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4
7 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
9 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
10 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek