Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Öğrencilere sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, stratejik yönetim, performans yönetimi, bina yönetimi, enformasyon sistemleri, hasta hakları ve etik, afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri konularında bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, stratejik yönetim, performans yönetimi, bina yönetimi, enformasyon sistemleri, hasta hakları ve etik, afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 13 3 39
49 Performans 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimi SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 1. Hafta.pptx
2 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve iletişim SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 2. Hafta.pptx
3 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 3. Hafta.pptx
4 Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 4. Hafta.pptx
5 Hastanelerde Bina Yönetimi SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 5. Hafta.pptx
6 Sağlık Enformasyon Sistemleri SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 6. Hafta.pptx
7 Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 7. Hafta.pptx
8 Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 8-10. Hafta.pptx
9 ARA SINAV
10 Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 8-10. Hafta.pptx
11 Sağlık Kuruluşlarında Afet Yönetimi ve Acil Sağlık Hizmetleri SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 11. Hafta.pptx
12 Sağlık Kuruluşlarında Afet Yönetimi ve Acil Sağlık Hizmetleri SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 12. Hafta.pptx
13 Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimi SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 13. Hafta.pptx
14 Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık Yönetimi Eğitimi SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 14. Hafta.pptx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281563 Sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim konularını tanımlar.
2 1281564 Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim, performans yönetimi ve bina yönetimi konularında bilgi sahibi olur.
3 1281565 Sağlık enformasyon sistemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 3
2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 3
3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek