Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı Elektrik programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ELEKTRİK TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektriksel yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrenciler elektrik ve enerji sektörüyle ilgili mal veya hizmet üreten özel ve kamu sektörlerinde istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde;
• Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektrik Öğretmenliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Öğretmenliği
• Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
• Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
• Enerji Öğretmenliği
• Fizik
• Havacılık Elektrik ve Elektroniği
• Kontrol Öğretmenliği
• Meteoroloji Mühendisliği
• Telekomünikasyon Mühendisliği
• Telekomünikasyon Öğretmenliği
• Uçak Elektrik-Elektronik
• Uzay Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS’yi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr. ve 1 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Elektrik Laboratuarı, Elektronik Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63192 Fen bilimleri, matematik ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 63193 Sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
3 63194 Elektrik devrelerinin kurulumu, temel elektriksel parametrelerin ölçümü ve prensipleri hakkında beceriler kazanır.
4 63195 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
5 63196 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
6 63197 Temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur ve bilgisayar destekli tasarım yapma becerisi kazanır.
7 63198 Temel, Analog, dijital ve güç elektroniği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
8 63199 Türk dilini etkin kullanarak iletişim kurma yeteneğine ve kalite bilincine sahip olur. Teknik konularda yabancı dil bilgisi kullanımına sahip olur.
9 63200 Endüstriyel otomasyon sistemleri, Hidrolik-Pnömatik sistemler ve elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin temel yapısını tanımlar.
10 63201 Elektrik tesisat planlarını tasarlar, çizer ve uygulamasını yapma becerisi kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ELP105 Doğru Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 4 4
ELP121 Matematik-I Zorunlu 1 2 0 2 4
ELP123 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 4
ELPSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 8
ELP127 Tesisata Giriş Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Alternatif Akım Devreleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP126 Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 2 2 0 3 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ELP130 Bilgisayar Destekli Proje-I Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP112 Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0 10
ELP122 Mesleki Matematik Zorunlu 1 2 0 2 2
ELPSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 8
ELP104 Temel Elektronik Zorunlu 2 1 0 3 3
ELP128 Trafo ve Doğru Akım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Asenkron ve Senkron Makinalar
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP203 Asenkron ve Senkron Makinalar Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP205 Bilgisayar Destekli Proje-II Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP213 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP237 Elektromekanik Kumanda Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP201 Sayısal Elektronik Zorunlu 2 1 0 3 3
ELPSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 9
ELP241 Sensörler ve Transdüserler Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP239 Sistem Analizi ve Tasarımı-I Zorunlu 0 2 0 1 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELPSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP113 Arıza Analizi Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP115 İletişim Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP117 İş Güvenliği Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP129 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 4
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP120 Sarım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP134 Ofis Yazılımları Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP136 İşletme Yönetimi-I Zorunlu 1 2 0 2 4
ELP138 Mesleki Teknik Yöntemler Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP140 Fizik Zorunlu 2 2 0 3 4
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP217 Hidrolik Pnömatik Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP219 Elektronik Devre Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP221 Pano Tasarım ve Montajı Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP223 Ev Cihazları Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP225 Soğutma Tekniği Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP227 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP245 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 1 2 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP214 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP216 Elektrik Enerji Santralleri Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP220 Çevre Koruma Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP222 Meslek Etiği Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP230 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
ELP232 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 4 4 0 6 10
ELP234 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 32 0 16 20
ELP236 Özel Tesisat Zorunlu 1 2 0 2 4
ELP238 Güç Elektroniği-I Zorunlu 2 1 0 3 3
ELP240 Scada Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 4
ELP242 Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 1 2 0 2 2
ELP244 Sözleşme Keşif ve Planlama Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP246 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 2 2 0 3 3
ELP248 Özel Tasarımlı Motorlar Zorunlu 1 2 0 2 2
ELP254 Kalite Güvencesi ve Standartlar Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP256 İşletme Yönetimi-II Zorunlu 1 2 0 2 5
ELP258 İlk Yardım Zorunlu 2 4 0 4 6
ELP260 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 3