Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı Elektrik programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ELEKTRİK TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektriksel yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrenciler elektrik ve enerji sektörüyle ilgili mal veya hizmet üreten özel ve kamu sektörlerinde istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde;
• Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektrik Öğretmenliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Öğretmenliği
• Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
• Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
• Enerji Öğretmenliği
• Fizik
• Havacılık Elektrik ve Elektroniği
• Kontrol Öğretmenliği
• Meteoroloji Mühendisliği
• Telekomünikasyon Mühendisliği
• Telekomünikasyon Öğretmenliği
• Uçak Elektrik-Elektronik
• Uzay Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS’yi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr. ve 1 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan elektrik atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, fizik laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70961 Fen bilimleri, matematik ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 70962 Sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
3 70963 Elektrik devrelerinin kurulumu, temel elektriksel parametrelerin ölçümü ve prensipleri hakkında beceriler kazanır.
4 70964 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
5 70965 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
6 70966 Temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur ve bilgisayar destekli tasarım yapma becerisi kazanır.
7 70967 Temel, Analog, dijital ve güç elektroniği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
8 70968 Türk dilini etkin kullanarak iletişim kurma yeteneğine ve kalite bilincine sahip olur. Teknik konularda yabancı dil bilgisi kullanımına sahip olur.
9 70969 Endüstriyel otomasyon sistemleri, Hidrolik-Pnömatik sistemler ve elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin temel yapısını tanımlar.
10 70970 Elektrik tesisat planlarını tasarlar, çizer ve uygulamasını yapma becerisi kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ELP105 Doğru Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 4 4
ELP121 Matematik-I Zorunlu 1 2 0 2 4
ELP123 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP127 Tesisata Giriş Zorunlu 2 2 0 3 4
ELPSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ELP104 Temel Elektronik Zorunlu 2 1 0 3 3
ELP112 Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0 10
ELP122 Mesleki Matematik Zorunlu 1 2 0 2 2
ELP126 Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP128 Trafo ve Doğru Akım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP130 Bilgisayar Destekli Proje-I Zorunlu 1 2 0 2 3
ELPSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP201 Sayısal Elektronik Zorunlu 2 1 0 3 3
ELP203 Asenkron ve Senkron Makinalar Zorunlu 2 2 0 3 4
ELP205 Bilgisayar Destekli Proje-II Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP213 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı Zorunlu 1 1 0 2 2
ELP237 Elektromekanik Kumanda Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 3
ELP239 Sistem Analizi ve Tasarımı-I Zorunlu 0 2 0 1 3
ELP241 Sensörler ve Transdüserler Zorunlu 1 2 0 2 3
ELPSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELPSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP113 Arıza Analizi 1 1 0 2 2
ELP115 İletişim 1 1 0 2 2
ELP117 İş Güvenliği 1 1 0 2 2
ELP129 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP120 Sarım Tekniği 2 2 0 3 4
ELP134 Ofis Yazılımları 2 2 0 3 4
ELP136 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2 4
ELP138 Mesleki Teknik Yöntemler 1 2 0 2 3
ELP140 Fizik 2 2 0 3 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP217 Hidrolik Pnömatik 2 2 0 3 4
ELP219 Elektronik Devre Tasarımı 1 2 0 2 3
ELP221 Pano Tasarım ve Montajı 1 2 0 2 3
ELP223 Ev Cihazları 1 2 0 2 3
ELP225 Soğutma Tekniği 1 1 0 2 2
ELP227 Kalite Yönetim Sistemleri 1 1 0 2 2
ELP245 Mesleki Yabancı Dil-I 1 2 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP214 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 1 0 2 2
ELP216 Elektrik Enerji Santralleri 1 1 0 2 2
ELP220 Çevre Koruma 1 1 0 2 2
ELP222 Meslek Etiği 1 1 0 2 2
ELP230 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
ELP232 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
ELP234 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20
ELP236 Özel Tesisat 1 2 0 2 4
ELP238 Güç Elektroniği-I 2 1 0 3 3
ELP240 Scada Sistemleri 1 2 0 2 4
ELP242 Mesleki Yabancı Dil-II 1 2 0 2 2
ELP244 Sözleşme Keşif ve Planlama 1 2 0 2 3
ELP246 Programlanabilir Denetleyiciler 2 2 0 3 3
ELP248 Özel Tasarımlı Motorlar 1 2 0 2 2
ELP254 Kalite Güvencesi ve Standartlar 1 2 0 2 3
ELP256 İşletme Yönetimi-II 1 2 0 2 5
ELP258 İlk Yardım 2 4 0 4 6
ELP260 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2 3