Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP221 Ofset Baskı Teknikleri-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, ofset baskı kalıplarını ISO 12647-1/2/5 standardına göre hazırlama ve baskıya hazırlık yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Esma ÜNSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ofset Baskı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
15 Gösterme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kağıt gramajları, ebatları ve çeşitleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
2 Kağıt kesim hesabı, kağıtta su yönü ve kağıt depolama koşulları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
3 Kağıt havalandırma yöntemleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
4 Baskıya giriş ayarları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
5 Mürekkep sistemleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
6 Nemlendirme sistemleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
7 Nemlendirme sistemlerinde kullanılan malzemeler ve merdane kılıfları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
8 Ofset baskı sistemi kazanları ve ayarları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
9 Ara Sınav http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
10 Kağıt türlerine göre istifleme ve kurutma sistemleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
11 Ofset baskıda kullanılan kalıp çeşitleri ve banyo malzemeleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
12 Konvansiyonel yöntemlerle ofset baskı kalıpları hazırlama http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
13 Konvansiyonel yöntemlerle ofset baskı kalıpları hazırlama http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
14 CtP yöntemlerle ofset baskı kalıpları hazırlama http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274335 Ofset baskıya hazırlık yapmak-1
2 1274336 Ofset baskıya hazırlık yapmak-2
3 1274337 Ofset baskı kalıbı hazırlamak
4 1274338 Kalıp çıkışı almak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek