Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY314 Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere, sağlık işletmelerinde üretim yönetimi teknikleri hakkında kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ozcan, A. Yaşar (Çev Şahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım (2013). Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler . Ankara: Siyasal Kitapevi Demir, M. Hulûsi, and Şevkinaz Gümüşoğlu. Üretim yönetimi:(işlemler yönetimi). Beta, 2003. Üreten, S. (2006). Üretim/işlemler yönetimi: stratejik kararlar ve karar modelleri. Gazi Kitabevi. Ersoy, M. S., & Ersoy, A. (2011). Üretim ve İşlemler Yönetimi. Ankara: İmaj Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 4 16
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 7 49
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi ÜNİTE 1 - İŞLETMELERDE ÜRETİM YÖNETİMİ.pptx
2 İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi ÜNİTE 2 - ÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ.pptx
3 Üretim Stratejisi ve Verimlilik ÜNİTE 3 - İŞLETME STRATEJİSİ.pptx
4 Üretim Stratejisi ve Verimlilik ÜNİTE 4 - ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ.pptx
5 Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi ÜNİTE 5 - İŞLETMELERDE ÜRÜN TASARIM KARARLARI.pptx
6 Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması ÜNİTE 6 - ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ.pptx
7 Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması ÜNİTE 7 - TESİS YERLEŞİMİ.pptx
8 Stok Yönetimi ÜNİTE 8 - KAPASİTE PLANLAMASI.pptx
9 Ara Sınav ÜNİTE 9 - STOK YÖNETİMİ.pptx
10 Üretim ve Kaynak Planlaması ÜNİTE 10 - ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI.pptx
11 Üretim ve Kaynak Planlaması ÜNİTE 11 - KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI.pptx
12 Kalite Yönetimi ÜNİTE 12 - KALİTE YÖNETİMİ.pptx
13 Kalite Yönetimi ÜNİTE 13 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ.pptx
14 Tedarik Zinciri Yönetimi ÜNİTE 14 - TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300414 Üretim yönetiminin temel işlevlerini ve diğer işletme işlevleri ile ilişkilerini açıklayabilir
2 1300421 İşletme ve üretim stratejilerini tanımlayabilir
3 1300429 Ürün geliştirme ve tasarım sürecini açıklayabilir
4 1300431 Tesis yerleşim tiplerini ve özelliklerini açıklayabilir
5 1300432 Stok ve stok yönetimi kavramını açıklayabilir.
6 1300433 Üretim kaynakları planlaması kavramını anlatabilir.
7 1300434 Kalite kavramını ve kalitenin boyutlarını tanımlayabilir.
8 1300442 Tedarik zinciri aşamaları ve yapısını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 4 3 5 2 1 3 2 1 1 1
2 5 1 4 4 4 5 5 1 3 4 1 1 1
3 5 1 4 4 4 5 5 1 3 4 1 1 1
4 5 1 4 4 4 5 5 1 3 5 1 1 1
5 5 1 4 4 4 5 3 1 3 1 1 1 1
6 5 1 4 4 4 5 4 1 3 4 1 1 1
7 5 1 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 3
8 5 1 4 4 5 5 4 1 3 4 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek