Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY419 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Ülkelerin sağlık sistemlerini analiz edebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. OECD Web 2. T.C. Sağlık Bakanlığı WEB 3. WHO WEB 4. Ülkelerin Sağlık ile ilgili resmi WEB'leri 3. YÖK Veri Tabanı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık sistemi kavramı, karşılaştırma yöntemleri, ülke örnekleri, Türkiye sağlık sistemi, sağlık sistemi girdi ve çıktıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 35 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SAĞLIK SİSTEMİ VE KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2 SAĞLIK SİSTEMİ VE DEĞERLENDİRME
3 TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ
4 ÜLKE ÖRNEKLERİ:BİRLEŞİK KRALLIK
5 ÜLKE ÖRNEKLERİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
6 ÜLKE ÖRNEKLERİ:NORVEÇ VE İSVEÇ
7 ÜLKE ÖRNEKLERİ:ÇİN VE SIRBİSTAN
8 ARA SINAV
9 ÜLKE ÖRNEKLERİ:ALMANYA VE İSVİÇRE
10 ÜLKE ÖRNEKLERİ:KÜBA
11 ÜLKE ÖRNEKLERİ:KANADA
12 ÜLKE ÖRNEKLERİ:İTALYA
13 ÜLKE ÖRNEKLERİ:GÜNEY KORE
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297110 Sağlık sistemlerini analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek