Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST151 İstatistik Bilgi Sistemleri 927001 1 1 6

Dersin Amacı

İşletim sistemlerini ve ofis programlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldız, B. Office 2013 Türkçe, Kodlab Yayınevi K.Becerik ve ark., Bilgisayar Kurs Kitabı, Arkadaş Yayın Dağıtım. C.T. Akın, Microsoft Office Türkçe Sürüm Kullanım Kılavuzu, Alfa Yayınları, 2000. Sarı İ., Bağcı Ö. (2008). Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Seçkin Yayınevi, Ankara. Göksel M. A., Çakır H., 2003, Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayarın donanımı ve yazılımı, Bilgisayarın girdi ve çıktı birimleri, Merkezi işlem, ROM, RAM, İşletim sistemi yazılımı (WİNDOWS), Windows işletim sistemi ofis programlarından Word, Excel ve Power Point programlarının tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 11 3 33
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Bölüm 1.pdf
2 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Bölüm 2.pdf
3 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Bölüm 3.pdf
4 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Bölüm 4.pdf
5 Windows işletim sistemi ofis programlarından Power Point programının tanıtımı Bölüm 5.pdf
6 Windows işletim sistemi ofis programlarından Power Point programının tanıtımı Bölüm 6.pdf
7 Windows işletim sistemi ofis programlarından Power Point programının tanıtımı Bölüm 7.pdf
8 Ara sınav Bölüm 8.pdf
9 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Bölüm 9.pdf
10 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Bölüm 10.pdf
11 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Bölüm 11.pdf
12 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Bölüm 12.pdf
13 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Bölüm 13.pdf
14 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Bölüm 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270380 Bilgisayarın donanımı ve yazılımı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1270381 Windows sistemleri ve Microsoft Word ofis programını bilir.
3 1270382 Windows sistemleri ve Microsoft Excel ofis programını bilir.
4 1270383 Windows sistemleri ve Microsoft Power Point ofis programını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 4
2 5 5 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 2 4 4
3 5 5 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 4
4 5 5 3 4 3 3 4 2 2 2 3 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek