Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST153 Olasılığa Giriş I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere rastgeleliği kavratmak, olasılık teorisinin temel kavramlarını vermek ve istatistik teorisine giriş için olasılık dili oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi. 2.Sağlam, V. (2017). Olasılığa Giriş, Seçkin yayınevi. 2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen yayıevi. 3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley ve Sons. 4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No.10. 5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum’s outlines, Nobel Yayın dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tesadüfi değişken, örnek uzayı, koşullu olasılık, seçme kuralları, örneklem, binom teoremi, olasılık fonksiyonu, beklenen değer, varyans

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler, küme işlemleri, sınıflar ve elemanlarının tanıtılması. Olasılığa Giriş I.ppt
2 Rasgele sonuçlu deney, örnek nokta, örnek uzaylar ve olaylar. Olasılığa Giriş I.ppt
3 Olasılık ölçüsü, olasılık uzayı ve olasılık uzaylarına bazı örnekler. Olasılığa Giriş I.ppt
4 Koşullu olasılık, toplam olasılık formülü, Bayes kuralı ve olayların bağımsızlığı. Olasılığa Giriş I.ppt
5 Rasgele sonuçlu deneylerin modellenmesi, sonlu elemanlı örnek uzayları ve örnekler. Olasılığa Giriş I.ppt
6 Permütasyon ve kombinasyon, Binom teoremi Olasılığa Giriş I.ppt
7 Kesikli ve sürekli örnek uzaylar ve geometrik olasılık. Olasılığa Giriş I.ppt
8 Ara sınav
9 Rasgele değişken kavramı Olasılığa Giriş I.ppt
10 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenin dağılımı Olasılığa Giriş I.ppt
11 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenin dağılımı Olasılığa Giriş I.ppt
12 Rasgele değişkenin beklenen değeri, varyansı ve uygulaması Olasılığa Giriş I.ppt
13 İki boyutlu rasgele değişkenler ve olasılık fonksiyonları Olasılığa Giriş I.ppt
14 Koşullu olasılık fonksiyonu, marjinal fonksiyonlar, Koşullu beklenen değer ve koşullu varyans, Dağılım fonksiyonu Olasılığa Giriş I.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489767 Tesadüfi değişkeni bilir.
2 1489768 Örnek uzayı, örneklem kavramlarını bilir.
3 1489769 Olasılık fonksiyonunu bilir.
4 1489770 Beklenen değer ve Varyans kavramlarını bilir.
5 1489771 Korelasyon, Kovaryans kavramlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 5 3 2 2 5 3 2 4 2 4 3 4
2 5 3 3 5 3 2 2 5 3 2 4 2 4 3 4
3 5 3 3 5 3 2 2 5 3 2 4 2 4 3 4
4 5 3 3 5 3 2 2 5 3 2 4 2 4 3 4
5 5 3 3 5 3 2 2 5 2 2 4 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek