Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST155 Temel İstatistik I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek ve istatistiksel verileri tablo ve grafiklerle göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları - Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum's Outlines. - Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi - Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara. - Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, seriler, Normal ve standart normal dağılım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin tanımı, temel kavramlar Tİ1.pdf
2 Değişken ve ölçme düzeyleri Tİ2.pdf
3 İstatistik serileri, Verilerin tablo ve grafiklerle sunulması Tİ3.pdf
4 Merkezi eğilim ölçüleri ödev Tİ4.pdf
5 Merkezi eğilim ölçüleri SPSS ve Excel uygulama Tİ5.pdf
6 Dağılım ölçüleri Tİ6.pdf
7 Dağılım ölçüleri SPSS ve Excel uygulama Tİ7.pdf
8 Ara sınav
9 Momentler Tİ9.pdf
10 Çarpıklık ve Basıklık Tİ10.pdf
11 Normal Dağılım, Standart Normal dağılım Tİ12.pdf
12 Z tablosunun kullanımı Tİ12.pdf
13 Genel problem çözümü Tİ13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510994 İstatistikle ilgili temel kavramları bilir.
2 1510995 Veri toplama araçlarını, verilerin düzenlenmesini ve sunulması bilir.
3 1510996 Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetler.
4 1510997 Merkezi eğilim ölçülerini bilir.
5 1510998 Dağılım ölçülerini tanımlar ve hesaplar.
6 1510999 Standart normal dağılım bilgileriyle olasılık hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3
2 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 5 3 4 3 5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3
4 5 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3
5 5 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3
6 5 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek