Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST157 Matematik I 927001 1 1 7

Dersin Amacı

Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonların tanıtımı ve bu fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev ve fonksiyon eğrileri kavramlarının öğretilmesi. Matematiğin istatistik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde uygulama yeteneği verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991. 5. Cerit, C. “Çözümlü Yüksek Matematik –Calculus- Problemleri 1”, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998. 6. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 1
49 Performans 14 10 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı sistemleri, mutlak değer ve tam değer kavramları, eşitsizlikler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 1.Hafta-ek.pdf
1.Hafta.pdf
2 Lineer Nokta Kümeleri ve özellikleri, bir kümenin en büyük alt sınırı ve en küçük üst sınırı, en büyük elemanı ve en küçük elemanı, yığılma noktası ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 2.Hafta.pdf
3 Fonksiyon kavramı ve özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 3.Hafta.pdf
4 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 4.Hafta.pdf
5 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 5.Hafta.pdf
6 Limit kavramı, bir dizinin limiti, dizinin yakınsaklık özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 6.Hafta.pdf
7 Bir fonksiyonun limiti, sağ ve sol limitler, bazı trigonometrik limitler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 7.Hafta.pdf
8 ARASINAV
9 Süreklilik, süreksizlik türleri, sürekli fonksiyonların özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 9.Hafta.pdf
10 Türev kavramı, türev almada genel kurallar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 10.Hafta.pdf
11 Logaritma fonksiyonunu türevi, üstel fonksiyonun türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 11.Hafta.pdf
12 Kapalı fonksiyonun türevi, parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türev ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 12.Hafta.pdf
13 Fonksiyon özelliklerinin incelenmesi, ekstremum noktalarının bulunması, monotonluk ve iç-dış bükey bölgelerin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 13.Hafta.pdf
14 Belirsizlik limitleri, L’hospital kuralı, Taylor açılımı, McLaurin açılımı ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 14.Hafta.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570282 Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere istatistik alanındaki problemlerde uygulayabilme.
2 1570283 Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 1570284 Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme
4 1570285 İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme
5 1570286 Analitik düşünme yeteneğini geliştirme
6 1570287 İstatistik ve Olasılık Teorisinde limit, süreklilik ve türev alma kurallarını kullanabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
5 5 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4
6 5 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek