Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST157 Matematik I 927001 1 1 7

Dersin Amacı

Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonların tanıtımı ve bu fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev ve fonksiyon eğrileri kavramlarının öğretilmesi. Matematiğin istatistik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde uygulama yeteneği verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, M. “Matematik Analiz ”, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003 1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991. 5. Cerit, C. “Çözümlü Yüksek Matematik –Calculus- Problemleri 1”, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998. 6. Balcı, M. “Çözümlü Matematik Analiz Problemleri”, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 13 2 26
11 Soru-Yanıt 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı sistemleri, mutlak değer ve tam değer kavramları, birinci ve ikinci dereden denklemlerin köklerini bulma ve işaret incelemesi, bu konularla ilgili örnek çözümleri 92.jpg
1.Hafta.pdf
9.jpg
88.jpg
89.jpg
90.jpg
91.jpg
2 Lineer Nokta Kümeleri, özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
93.jpg
94.jpg
95.jpg
96.jpg
97.jpg
98.jpg
99.jpg
3 Düzlemde koordinat sistemleri, kompleks denklemlerim köklerinin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
99.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
4 Fonksiyon kavramı ve özellikleri, elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 77.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
5 Fonksiyon kavramı ve özellikleri, elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg
83.jpg
6 Limit kavramı, Bir fonksiyonun limiti, sağ ve sol limitler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
83.jpg
84.jpg
85.jpg
86.jpg
87.jpg
7 Limit hesaplama kuralları ve bu konularla ilgili genel uygulama 29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
41.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
8 Ara sınav
9 Limit hesaplama kuralları ve bu konularla ilgili genel uygulama 54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
10 Süreklilik, süreksizlik türleri, sürekli fonksiyonların özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
33.jpg
11 Limit, süreklilik ve süreksizlik türleri üzerine uygulamalar 65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
12 Türev kavramı, türev almada genel kurallar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
111.jpg
112.jpg
115.jpg
113.jpg
116.jpg
13 Logaritma fonksiyonunu türevi, üstel fonksiyonun türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri 116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
14 Onikinci ve onüçüncü hafta konuları ile ilgili genel uygulamalar 136.jpg
128.jpg
129.jpg
130.jpg
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg
135.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270582 Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme.
2 1270583 Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 1270584 Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere istatistik alanındaki problemlerde uygulayabilme.
4 1270585 İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme.
5 1270586 İstatistik ve Olasılık Teorisinde limit, süreklilik ve türev alma kurallarını kullanabilme becerisi kazanır
6 1270587 Analitik düşünme yeteneğini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 5 3 1 2 5 4 3 3 4 5 4 4
2 2 2 4 5 3 1 2 5 4 3 3 4 5 4 4
3 2 2 4 5 3 1 2 5 4 3 3 3 5 4 4
4 2 2 4 5 3 1 2 5 4 3 3 3 5 4 4
5 2 2 3 4 3 1 2 5 4 3 3 4 5 4 4
6 2 2 2 4 3 1 2 5 4 2 3 4 5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek