Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB116 Topoğrafya 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Topografik ölçme aletleri ve kullanımı, basit arazi ölçmeleri, yol ölçmeleri, ölçme işlemlerinden elde edilen verilerle alan ve hacim hesaplamalarının yaptırılması, en kesit ve boy kesit çıkarılması ve bunlarla yer üstü ve yeraltı inşaatlarının ilişkilendirilmesi, pafta hazırlanması ve pafta açılması işlemleri konularını öğrencilere öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Tansuğu, B. ve Uzel, T., 1986. Kadastro Tekniği, İstanbul Üniversitesi MMA yayınları, Sayı: 133, Çağlayan Basımevi, İstanbul. 2) Ayyıldız, M., 1985, Ölçme Bilgisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 952, Ankara. 3) Yağanoğlu, A.V. ve Okuroğlu, M., 1994, Ölçme Bilgisi-1, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 137, Erzurum. 4) Tüdeş, T., 1997, Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayuın No: 29, Trabzon 1997. 5) Bektaş, S., 2000, Ölçme Bilgisi (Topografya),19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basit ölçme aletlerinin kullanımları, ölçme işlemlerinde yapılabilecek hatalar ve düzeltilmeleri, yatay ölçme işlemleri ve alan hesabı, uzunluk ve açı ölçülmesi, optik aletlerin kullanımı ve elde edilen sonuçlarla hesaplamalar yapılması, en kesit ve boy kesit çıkarılması, kazı ve dolgu hacmi hesaplanması, pafta oluşturulması ve pafta açılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basit ölçme işlemleri, bu işlemlerde kullanılan aletler ve ölçme işleminde yapılan hatalar Yatay ölçme ve alan hesabı yapılması
2 Prizmatik alım ve koordinatlardan yararlanarak alan hesabı Parsel alanlarının hesaplanması
3 Geometrik şekillerin alanlarını hesaplanması Basit yatay ölçme işlemlerinin yapılması
4 Parsellerin bölünmesi Nivelman aletinin kullanımı
5 Nivelman ve teodolit ile açı ölçülmesi ve yatay ve düşey mesafe hesabı Teodolit aletinin kullanımı
6 Nirengi noktası, nirengi hesabı, nirengi inşaatı ve nirengi röperlenmesi Boy veya hat nivelmenı çıkarma
7 Yükseklik ölçülmesi ve kesit çıkarma Boy kesit ve en kesit çıkarma
8 Ara Sınav
9 Optik uzaklık ölçüsü ve takeometrik alım Takeometrik ölçme
10 Takeometrik ölçü hesabı Takeometrik alım yapılması
11 Kazı hacmi hesebaı Hafriyat hacmi belirleme
12 Dolgu hacmi hesabı Çöp depolama sahası hacmi hesaplama
13 Pafta oluşturulması Pafta oluşturma
14 Pafta açılması Pafta açma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278558 Öğrenci ölçme işleminin nasıl gerçekleştirildiğini bilecek
2 1278559 Ölçüm sonuçlarının nasıl değerlendirildiğini bilecek
3 1278560 Öğrenci bir alt yapı projesinin araziye uygulanmasında gerekli işlemleri yapabilecek
4 1287803 Öğrenci kazı ve dolgu hacimlerinin, revervuar ve çöp depolama yeri hacimlerini hesaplayabilecek
5 1287804 Öğrenci harita ve pafta hazırlamayı yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3
2 4 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1
3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3
4 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3
5 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek