Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB116 Topoğrafya 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Topografik ölçme aletleri ve kullanımı, basit arazi ölçmeleri, yol ölçmeleri, ölçme işlemlerinden elde edilen verilerle alan ve hacim hesaplamalarının yaptırılması, en kesit ve boy kesit çıkarılması ve bunlarla yer üstü ve yeraltı inşaatlarının ilişkilendirilmesi, pafta hazırlanması ve pafta açılması işlemleri konularını öğrencilere öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Tansuğu, B. ve Uzel, T., 1986. Kadastro Tekniği, İstanbul Üniversitesi MMA yayınları, Sayı: 133, Çağlayan Basımevi, İstanbul. 2) Ayyıldız, M., 1985, Ölçme Bilgisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 952, Ankara. 3) Yağanoğlu, A.V. ve Okuroğlu, M., 1994, Ölçme Bilgisi-1, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 137, Erzurum. 4) Tüdeş, T., 1997, Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayuın No: 29, Trabzon 1997. 5) Bektaş, S., 2000, Ölçme Bilgisi (Topografya),19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basit ölçme aletlerinin kullanımları, ölçme işlemlerinde yapılabilecek hatalar ve düzeltilmeleri, yatay ölçme işlemleri ve alan hesabı, uzunluk ve açı ölçülmesi, optik aletlerin kullanımı ve elde edilen sonuçlarla hesaplamalar yapılması, en kesit ve boy kesit çıkarılması, kazı ve dolgu hacmi hesaplanması, pafta oluşturulması ve pafta açılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topografyaya Giriş Basit ölçme aletlerinin kullanılması 1. HAFTA.pdf
2 Uzunluk ölçme ve ölçme işleminde yapılabilecek hatalar Basit ölçme aletleriyle uzunluk ölçme 2. HAFTA.pdf
3 Uzunluk ölçme, dik inme ve dik çıkma Dik inme ve dik çıkma 3. HAFTA.pdf
4 Alan hesabı Nivelman aletinin kullanımı 4. HAFTA.pdf
5 Parsel bölünmesi Teodolit aletinin kullanımı 5. HAFTA.pdf
6 Yükseklik ölçüsü Boy veya hat nivelmenı çıkarma 6. HAFTA.pdf
7 Boy kesit ve en kesit çıkarma Boy kesit ve en kesit çıkarma 7. HAFTA.pdf
8 Ara Sınav
9 Optik uzaklık ölçüsü ve takeometrik alım Takeometrik ölçme 8. HAFTA.pdf
10 Takeometrik ölçü hesabı Takeometrik alım yapılması 9. HAFTA.pdf
11 Kazı hacmi hesebaı Hafriyat hacmi belirleme 10. HAFTA.pdf
12 Dolgu hacmi hesabı Çöp depolama sahası hacmi hesaplama 11. HAFTA.pdf
13 Pafta oluşturulması ve pafta açılması Pafta oluşturma 12. HAFTA.pdf
14 Nirengi noktası inşası ve röperlenmesi Pafta açma 13. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498898 Öğrenci ölçme işleminin nasıl gerçekleştirildiğini bilecek
2 1498899 Ölçüm sonuçlarının nasıl değerlendirildiğini bilecek
3 1498900 Öğrenci bir alt yapı projesinin araziye uygulanmasında gerekli işlemleri yapabilecek
4 1506943 Öğrenci kazı ve dolgu hacimlerinin, revervuar ve çöp depolama yeri hacimlerini hesaplayabilecek
5 1506944 Öğrenci harita ve pafta hazırlamayı yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3
2 4 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1
3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3
4 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3
5 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek