Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB115 Mühendislik Hidrolojisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Su döngüsünün yorumlanması ve bu döngü sırasında kirleticilerin su ile etkileşimi ve yorumlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Engineering Hydrology Nurünnisa USUL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suyun yeryüzünde dönüşümü ve bu döngü sırasında su kirleticilerin taşınması Suyun atmosferden toprağa ve oradan da atmosfere geri dönüşümü sırasında karşılaşılan suyun hesaplanması ve yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
9 Problem Çözümü 10 10 1
10 Tartışma 10 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 50 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 10 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 24 24
9 Problem Çözümü 1 24 24
10 Tartışma 1 24 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HİDROLOJİK ÇEVRİM VE SU BÜTÇESİ 1.HAFTA.ppt
2 İNFİLTRASYON, TOPRAK-SU İLİŞKİSİ 2.HAFTA.pptx
3.HAFTA.ppt
3 YÜZEYSEL VE YÜZEY ALTI DRENAJ 3.HAFTA.ppt
4 AÇIK KANAL AKIM SİSTEMLERİ 4.HAFTA Hidroloji.pptx
5 ORMAN, SULAK ALAN VE DİĞER SİSTEMLERDE HİDROLOJİ 4.HAFTA Hidroloji.pptx
6 HİDROLOJİK UYGULAMALARDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS 5.HAFTA HİDROLOJİ.pptx
7 İKLİMSEL FAKTÖRLER VE YAĞIŞ 6.HAFTA.pptx
8 EVAPOTRANSPLASYON 4.HAFTA Hidroloji.pptx
9 ARA SINAV
10 AKARSU SİSTEMLERİ 6.HAFTA.pptx
11 TOPRAKTA DÖNÜŞÜM VE SEDİMAN TAŞINIMI 6.HAFTA.pptx
12 HİDROJEOLOJI 6.HAFTA.pptx
13 HİDROLOJİK ÖLÇÜMLER
14 HİDROLOJİK MODELLEMELER ve SU AYAK İZİ
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498748 Bu derste öğrencilere 8-10 ev ödevi verilmektedir. Hidrolojide karşılaşılan sorunların çözüm yöntemleri ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2 1498749 Bu dersin sonunda, tüm arkadaşlar mevcut problemleri Excel kullanarak yorumlayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1
2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek