Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB341 İçme Suyu Arıtımı 927001 3 5 6

Dersin Amacı

İçme suyu arıtımında kullanılan proseslerinin tanıtılması, projelendirme kriterleri ve esaslarının öğretilmesi, içme suyu arıtıma tesislerinin projelendirilmesi becerisinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal - Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eroğlu, V., "Su Tasfiyesi", Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, İstanbul, 2008. Toröz İ. “Su ve Atıksu Mühendisliği - Water and Wastewater Engineering”, NOBEL Akademik Yayıncılık, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su Kalitesi Kriterleri ve Standartlar, Yüzeysel ve Yeraltı Suların Arıtılması Esasları, Havalandırma, Hızlı ve Yavaş Karıştırma, Çökeltim Havuzları, Kum Filtreleri, Dezenfeksiyon Yöntemleri, Sertlik Giderimi, Demir ve Mangan Giderimi, Tad ve Koku Kontrolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
22 Proje Hazırlama 13 2 26
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçme suyu kalite kriterleri ve standartları, ilgili yasal mevzuat İçme Sularının Özellikleri.pdf
2 İçme suyu kaynakları, Yüzeysel ve yeraltı su kaynakları için arıtma akım şemaları Arıtma Sisteminin Seçimi-Biriktirme.pdf
3 İçme suyu arıtımında kullanılan prosesler, Biriktirme yapıları Arıtma Sisteminin Seçimi-Biriktirme.pdf
4 Havalandırma Yöntemleri, Havalandırıcıların tasarımı Havalandırma.pdf
5 Hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma ünitelerinin tasarımı Koagülasyon-Flokulasyon.pdf
6 Kimyasal maddeler ve doz hesaplamaları Koagülasyon-Flokulasyon.pdf
7 Çökeltim havuzları ve tasarımı Çöktürme.pdf
8 Hızlı ve yavaş kum filtreleri ve tasarımı Filtrasyon.pdf
9 Ara Sınav
10 Dezenfeksiyon yöntemleri ve dezenfeksiyon ünitelerinin tasarımı Dezenfeksiyon.pdf
11 Sertlik giderme yöntemleri Sertlik Giderme.pdf
12 Demir ve mangan giderimi Demir ve Mangan-Tad ve Koku Kontrolü.pdf
13 İçme sularında tad ve koku kontrolü Demir ve Mangan-Tad ve Koku Kontrolü.pdf
14 Suların stabilizasyonu ve korozyon kontrolü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511588 Su kalitesini değerlendirerek arıtma prosesini planlar
2 1511589 İçme sularının arıtılmasında kullanılan prosesleri ve tasarım esaslarını bilir
3 1511590 İçme suyu arıtma proseslerini boyutlandırır
4 1511591 İçme suyu arıtma tesisi ünitelerinin çizimlerini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
2 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
3 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
4 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek