Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Ham Suyun kaynağından tüketileceği yere kadar iletilmesinde su ihtiyacının, kaynaklarının uygunluk şartlarının verilmesi. Yüzeysel ve yeraltı sularının yapılarının boyutlandırılması, suyun temin edilmesi esasları, sorunları çözme becerisi, içme suyunun depolanması için hazneler ve su temini hattının geçirilmesi için projelendirilmesi ve çizilmesi, İller Bankası yöntemine göre proje teklif dosyasının hazırlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Saide ÖZKOÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Warren, V. J. and Hammer, M,J., 1980. Water Supply and Pollutiion Control, Other HarpenRow Boks. Hardenbergh, A.W., 1990.Water Supply and Purification, International Texbook Company. Karpuzcu, M., 1998, Su temini ve Çevre Sağlığı, İTÜ, Ders Notları. Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi, İTÜ, Sayı 1452. Şekerdağ N., 2017, Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri, Yayın No.: 258, Mühendislik-Teknik No.: 16, ISBN: 978-605-133-160-7 Muslu, Y., 2005, Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. Karpuzcu, M., 2008, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kubbealtı Akademisi. Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi- Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul. Topacık, D., Eroğlu, V., 1993, Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul. Samsunlu, A., 1997, Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, SAM Çevre Teknoloji Merkezi Yayınları, İstanbul. Türkdoğan, İ., Yetilmezsoy, K., 2004, Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. Muslu, Y., 1990, Terfi Merkezleri ve İsale Hatları, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1426, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Su temini ve çevre sağlığı sistemlerinin önemi, su temini sistemlerinin bileşenlerinin tanımlanması. Gelecekteki nüfus (Nüfus tahmin metodları), su ihtiyacı tespiti, temini ve temin edilecek suyun özellikleri. Su kaynakları; yüzeysel suların toplanması, yeraltı sularının toplanması ( kuyular, galeriler) suyun iletilmesinde cazibeli ve terfili iletim, iletim hatlarının ekonomik analizi, su hazneleri, hesap ve teşkil.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 30 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 4 8
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 11 3 33
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su temini sistemlerinin önemi veçevre sağlığı için gerekliliği tatışılıp, su temini sistemlerinin bileşenlerinin genel tanımlanması
2 Su ihtiyacı, temini ve temin edilecek suyun özellikleri ( su ihtiyacı tespiti, nufüs tahmin metodları, su ihtiyacı zamanla değişimi ) Uygulama 1; Nufüs ve debi hesabı 1. Hafta.pdf
3 Su kaynakları (Yüzey suyu ve yeraltı suyu derlenmesi, galeriler ve kuyularla suların toplanması) Uygulama 2; Temel bilgiler Harita bilgisi, Boy kesit alma hakkında bilgilendirme 2. Hafta.pdf
4 Su kaynaklarından yüzeysel suların toplanması ve projelendirilmesi, su kaynaklarından yeraltı sularının toplanması ve kuyu hesap örnekleri (kuyular, galeriler) ve projelendirilmesi Problem Set 1 3. Hafta.pdf
5 İletimde kullanılan borular ve yardımcı donatılar, özel yapılar Uygulama 3; Boru seçimi hakkında bilgilendirme 4. Hafta.pdf
6 İletim hattında hidrolik prensipler Uygulama 4; İsale hattı güzergah belirleme 5. Hafta.pdf
7 Cazibeli iletim hatları Problem Set 2 Problem Set 3.pdf
8 Terfili iletim hatları Uygulama 5; İçme suyu projelerinin hazırlanmasına ait yönetmelik hakkında bilgilendirme 6. Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 İletim hattı ekonomik analizi (Ara sınav soru çözümü). 7. Hafta.pdf
ÇMB 343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I Dersi - İsale Hattı Proje Taslağı 09.10.19.pdf
11 Su toplanması (hazne) Uygulama 6; Kazık ve soma noktalarının belirlenmesi 8. Hafta (2).pdf
ÇMB 343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I Dersi - İsale Hattı Proje Taslağı 09.10.19.pdf
12 İsale hattı plan çizimi Uygulama 7; İsale hattı plan çizimi 9. Hafta (1).pdf
ÇBM343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I Dersi - Şebeke Proje Taslağı 02.12.2019 (1).pdf
13 İsale hattı profili hakkında genel bilgilendirme Uygulama 8; İsale hattı boy kesit çizimi İsale hattı şematik profili çizimi ÇBM343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I Dersi - Şebeke Proje Taslağı 02.12.2019 (1).pdf
14 Problem Set 5..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278971 İsale hatlarının planlanmasında boru tipi (boru çapı, eğim, piyozometre kodu) ve inşasındaki önemli noktaların (yük kayıpları, maliyet hesapları) hesaplarını yapabilecek ve sıralayabilecektir.
2 1278972 Suların biriktirilmesi (hazne yeri, kodu, hacmi) gerekliliğini açıklayabilecektir.
3 1278973 Su temini tesislerini projelendirme, uygulama ve işletme sorunlarını çözebilme becerisini kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 1 4 5 1 1 1 2 2
2 4 5 4 1 4 5 1 1 1 2 2
3 4 5 4 1 4 5 1 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek