Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Akdeniz ve çevresinde eskiçağda ortaya çıkan uygarlıklar hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okutman Ahmet AKŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Mısır, Yunan ve Roma; Antik Akdeniz Uygarlıkları, Charles FREEMAN Dost Yayınevi, Ankara, 2005 -Antik Dünya, İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına, Susan Wise BAUER Alfa Yayınevi, İstanbul, 2013 -Bellek ve Akdeniz, Tarih Öncesi ve Antikçağ, Fernand BRAUDEL Metis Yayınları, İstanbul, 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eskiçağ Akdeniz uygarlıklarının siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları ve eskiçağ dünyası içinde taşıdıkları önemi bilmelerini sağlamaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eskiçağ tarihi kavramı, eskiçağ tarihi coğrafyası, eskiçağ tarihi kaynakları, Akdeniz’in prehistoryası
2 Mısır tarihi
3 Mısır uygarlığı
4 Eskiçağ’da Suriye-Filistin Bölgesi
5 Anadolu uygarlıkları
6 Pers tarihi ve uygarlığı
7 Eskiçağ’da Ege dünyası
8 Ara sınav
9 Yunan tarihi
10 Yunan uygarlığı
11 Helenizm tarihi
12 Helenizm tarihi
13 Roma tarihi
14 Roma medeniyeti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489963 Uygarlık kavramını ve eskiçağ uygarlıklarını kavrar.
2 1489964 Akdeniz çevresinde kurulmuş devletler hakkında bilgi sahibi olur.
3 1489965 Eskiçağ uygarlıkları ve günümüz uygarlığı arasındaki bağlantıyı kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek