Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Felsefi düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. LOKMAN ÇİLİNGİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lokman Çilingir, Felsefeye Giriş, Elis Yayınları, Ankara 2014. Simon Blacburn, Felsefe Büyük Sorular, çev.: Ergün Akça, Versus Yayınları, İstanbul 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefe, felsefi düşünme, akıl yürütme türleri, varlık, bilgi ve değerler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe nedir? Felsefeye Giriş-2014.pdf
2 Felsefi düşünmek ne demektir?
3 Neyi bilebiliriz?
4 Her şey öznel ve göreceli midir?
5 İnsan bilgisinin sınırları nelerdir?
6 Varolan nedir?
7 İdeal ve soyut varlık nedir?
8 Arasınav
9 Nasıl Davranmalıyız? İyi bir hayat nasıl mümkündür?
10 Değer nedir? (etik, estetik, siyasi ve dini değerler)
11 İnsan özgür müdür?
12 Nasıl mutlu oluruz?
13 Mutlu olmak için Tanrı’ya inanmak gerekir mi? Ne umabiliriz?
14 İnsan neden felsefeye ihtiyaç duyar?

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268176 Felsefenin ne olduğunu kavrar.
2 1268177 Felsefi düşünme yöntemlerini bilir.
3 1268178 Varlık, bilgi ve değerlere ilişkin sorunları fark eder
4 1268179 Varlık, bilgi ve değerlere ilişkin sorunlar karşısında eleştirel bir tutumla kendi düşüncelerini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1
4 1 1 2 2 2 3 1 1 4 3 2 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek