Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD125 İlk Yardım 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, tıbbi yardım sağlanıncaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yarlının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için tıbbi araç gereç kullanmaksızın yapılan uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Dr. Tuğba ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Kızılayı İlk Yardım El Kitabı, Ankara, 2018.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel ilkyardım uygulamaları, ilkyardımın önemi ve kuralları, temel yaşam desteği, yaralanma ve kanamalar ve diğer ilkyardım konuları ile ilgili bilgi sahibi olma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk Yardım Temel Uygulamaları, İnsan Vücudu ve İşleyişi 1.hafta-Temel İlk Yardım Uygulamaları, İnsan Vücudu ve İşleyişi.pdf
2 Hasta Yaralının Değerlendirilmesi 2.hafta- Hasta ya da Yaralının Değerlendirilmesi.pdf
3 Temel Yaşam Desteği 3.hafta-Temel Yaşam Desteği.pdf
4 Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği 4.hafta- Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği.pdf
5 Solunum Yolu Tıkanıklığı, Boğulmalar 5.hafta- Solunum Yolu Tıkanıklığı.pdf
6 Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım 6.hafta- Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım.pdf
7 Göz, Kulak, Burun ve Deriye Yabancı Cisim Kaçması/Batması 7.hafta- Göz Kulak Burun ve Deriye Yabancı Cisim Kaçması Ya da Batması.pdf
8 ARA SINAV/ VİZE HAFTASI
9 Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım 9.hafta- Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım.pdf
10 Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 10.hafta- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım.pdf
11 Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım 11.hafta- Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım.pdf
12 Zehirlenmelerde İlk Yardım 12.hafta- Zehirlenmelerde İlk Yardım.pdf
13 Hayvan Isırmaları ve Sokmalarında İlk Yardım 13.hafta- Hayvan Isırmalarında ve Sokmalarında İlk Yardım.pdf
14 Hasta ya da Yaralı Taşıma Teknikleri 14.hafta- Hasta ya da Yaralı Taşıma Teknikleri.pdf
15 İlk Yardım ve HIV/AIDS , Psikolojik İlk Yardım, İnme, Kene Isırması 15.hafta- iNME, PSİKOLOJİK İLKYARDIM,HIV, KIRIM KONGO.pdf
16 FİNAL HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501202 Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, tıbbi yardım sağlanıncaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için tıbbi araç gereç kullanmaksızın yapılan uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 5 3 2 5 1 2 3 3 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek