Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Pazarlama kavramları, ilkeleri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Evrim Erdoğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pazarlama-Kavramlar-İlkeler-Kararlar Zeliha Eser Sezer Korkmaz-Sevgi Ayşe Öztürk; Siyasal Kitapevi. Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar Cemal Yükselen Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı, ilişkili kavramlar, güncel pazarlama kavramları, stratejik pazarlama, pazarlama karması elemanları, pazarlama da sosyal sorumluluk ve etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamaya Giriş ve Temel Kavramlar
2 Pazarlamanın Gelişimi ve Pazarlamada Güncel Kavramlar
3 Pazarlama çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması
4 Tüketici davranışları ve Endüstriyel Tüketici Davranışları
5 Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
6 Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma
7 Ürün kararları ve yönetimi
8 Ara sınav
9 Fiyat ve fiyatlandırma
10 Tutundurma çabaları: reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler
11 Kişisel satış ve satış yönetimi
12 Dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları
13 Toptancılık ve perakendecilik
14 Pazarlama kontrolü ve pazarlamada etik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268569 Pazarlama kavramlarına hakim olur
2 1268570 Güncel pazarlama yaklaşımlarını bilir
3 1268571 İşletmeler için pazarlama stratejileri geliştirir
4 1268572 İşletmeler için pazarlama stratejilerini uygulama yeteneği kazanır
5 1268573 Pazarlama faaliyetlerinin kontrol ve denetimi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2
2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
3 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3 3 2
4 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3 3 2
5 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek