Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 927001 3 5 7

Dersin Amacı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA KULLANILAN TEMEL İŞLEMLER VE PROSESLERİN GENEL ÖZELLİKLERİNİ VEREREK ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR İLE KİMYASAL VE FİZİKSEL ARITMA PROSESLERİNİN TANITILMASI VE TASARLANMASINA ALT YAPI KAZANDIRMAK

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER VE SÜREÇLER, ÜLKER BAKIR ÖĞÜTVEREN, REYNOLDS/RICHARD, ELİF YAYINLARI-ISBN: 9786054334919 ANKARA, 2011 ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER İLE TEMEL PROSESLER-PROF. DR. YILMAZ MUSLU-AKTİF YAYINLARI, ISBN 9756755253, İTÜ, 2000. PROCESS CHEMISTRY FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT, LARRY, D., BENEFIELD, F.J., BARRON, L., WEAND, PRENTICE HALL INC., ISBN: -13-722975-5, 1981. THEORY AND PRACTICE OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT, RONALD L., DROSTE, JOHN WILLEY AND SONS INC., ISBN: 0-471-12444-3, 1997. UNIT OPERATIONS AND PROCESSESS IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, SECOND EDITION, CENGAGE LEARNING, STAMFORD USA, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER VE SÜREÇLER, İKİNCİ BASKI, EFİL YAYINLARI, ANKARA, 1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN TEMEL FİZİKSEL VE KİMYASAL ARITMA PROSESLERİ, TASARIMI VE UYGULAMALARI. TEMEL İŞLEMLER VE SÜREÇLERİN TANIMI, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI, SU ARITIMININ TEMEL İLKELERİ, KARIŞTIRMA, PIHTILAŞTIRMA, YUMAKLAŞTIRMA, YÜZDÜRME, ÇÖKTÜRME, FİLTRASYON, NÖTRALİZASYON-DENGELEME, ADSORPSİYON.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 10 5 1
5 Derse Katılım 14 5 1
6 Uygulama/Pratik 10 5 1
7 Laboratuvar 10 10 1
9 Problem Çözümü 2 5 1
20 Rapor Hazırlama 10 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 10 3 30
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 2 10 20
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 1 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TEMEL KAVRAMLAR ve BİRİM SİSTEMLERİ, SU ve ATIKSU ARITMA PROSESLERİ DERS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER temel kavramlar.odp
2 KARIŞTIRMA DERS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER-6karıştırma.odp
3 KOAGÜLASYON-FLOKÜLASYON DERS DENEY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER-7koagülasyon.odp
4 FLOTASYON DERS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER flotasyon.pptx
5 ÇÖKTÜRME-SEDİMANTASYON DERS DENEY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER-9sedimantasyon.odp
6 PROBLEM ÇÖZME DERS-UYGULAMA DENEY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER.pdf
7 ARA SINAV DERS
8 FİLTRASYON DERS DENEY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER-10filtrasyon.odp
9 NÖTRALİZASYON ve STABİLİZASYON DERS DENEY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER nötralizasyon.pptx
10 PROBLEM ÇÖZME DERS-UYGULAMA
11 ADSORPSİYON DERS DENEY ADSORSİYON.ppt
12 ADSORPSİYON DERS DENEY adsorpsiyon01.ppt
13 PROBLEM ÇÖZME DERS-UYGULAMA
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274478 ATIKSU ARITIMINDA KULLANILAN FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEM ÜNİTELERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİ VE TEORİLERİNİ TANIMLAR
2 1274479 FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL SÜREÇ ÜNİTELERİNİN TASARIMINI YAPAR VE ÜNİTELERİ BOYUTLANDIRIR.
3 1274480 FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL SÜREÇ ÜNİTELERİNİN İŞLETİM KOŞULLARINI TARTIŞIR VE PROBLEMLERİ TAHMİN EDER.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 4 4 5 3 4 3 2
2 3 3 2 4 3 3 4 5 4 3 3
3 4 4 1 2 5 1 2 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek