Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB344 Su Temini ve Uz. Esas II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Kullanılmış sularla yağmur sularının ayrık ve birleşik sistemlerle toplanarak bölgeden uzaklaştırılması konularında geniş bilgi birikimi sağlamaktır. Ayrıca teorik bilginin uygulaması olarak 3 tane proje teklif dosyaları hazırlanacaktır. Kanalizasyon şebekesi ve yağmur sularının uzaklaştırılmasına ait projeler çizilerek proje teklif dosyasının hazırlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Warren, V. J. and Hammer, M,J., 1980. Water Supply and Pollutiion Control, Other HarpenRow Boks. Hardenbergh, A.W., 1990.Water Supply and Purification, International Texbook Company. Karpuzcu, M., 1998, Su temini ve Çevre Sağlığı, İTÜ, Ders Notları. Karpuzcu, M., 2008, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kubbealtı Akademisi. Muslu, Y., 1990, Terfi Merkezleri ve İsale Hatları, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1426, İstanbul. Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi, İTÜ, Sayı 1452. Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi- Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul. Muslu, Y., 2005, Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul Samsunlu, A., 1997, Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, SAM Çevre Teknoloji Merkezi Yayınları, İstanbul. Şekerdağ N., 2017, Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri, Yayın No.: 258, Mühendislik-Teknik No.: 16, ISBN: 978-605-133-160-7 Topacık, D., Eroğlu, V., 1993, Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul. Türkdoğan, İ., Yetilmezsoy, K., 2004, Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları, Su Vakfı Yayınları, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentteki Atık Suların Uzaklaştırımasında Kullanılan Kanal Sistemleri ve Karşılaştırılması Mecralarda ve Kanal ağının özel yapılarında akım Kanal sistemlerini hesabı. Kanal sistemlerini hesabı. Binaların atık su tesisatı. Kanal boykesitlerinin geçirilmesinde değişik durumlar. Kanal şebekesinin işletme elemanları. Yağmur sularının toplanması. Yağmur suyu debi hesabı. Yağmur suyu ve kanallarında akım. Birleşik sistem kanalları.Terfi merkezleri ve planlaması. Çevre Müh. Uygulamalarında Suların Uzaklaştırılmasının Tartışılması. Kanalizasyon Şebekesi proje teklif dosyası ( Boru numaralandırılması ve kotlama gösterimi, Paftada akış yönü tanımlaması ve şebeke boru hattı, Zemin ve mecra profili hesabı,Hesap tablosu) hazırlanacaktır. Yağmur suyu proje teklif dosyası ( Örnek yağmur suyu projesi, Mecra profili hesaplarının tanımlanması, Mecra hidrolik hesaplarının ve mecra taban kotu hesaplarının tamamlanması) hazırlanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 2 10 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
22 Proje Hazırlama 2 30 1
23 Proje Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 7 7
20 Rapor Hazırlama 2 15 30
21 Rapor Sunma 2 9 18
22 Proje Hazırlama 3 21 63
23 Proje Sunma 3 2 6
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanalizasyon sistemine verilen Atık Sular, Özellikleri ve Boşaltım İlkeleri
2 Kentteki Atık Suların Uzaklaştırımasında Kullanılan Kanal Sistemleri ve Karşılaştırılması. Kanalizasyon projesi örneği ve projenin genel bilgilendirilmesi
3 Kanal Şebekesi Çeşitleri ve Şebeke Seçimi. Boru numaralandırılması ve kotlama nasıl yapılacak
4 Kanal Şebekesi uygulamaları (Pb .Set1)
5 Mecralarda ve Kanal ağının özel yapılarında akım ve Kanal sistemlerini hesabı, Paftada akış yönü tanımlaması ve şebeke boru hattı
6 Binaların atık su tesisatı ve hesaplanması Zemin ve mecra profili hesabı (Prb. Set 2)
7 Kanal boykesitlerinin geçirilmesinde değişik durumlar Hesap tablosu oluşturulması
8 Kanal şebekesinin işletme elemanları Proje dosyası hazırlaması
9 Kanalizasyon proje teklif dosyası teslimi (Prb. Set3)
10 Yağmur sularının toplanması Yağmur suyu örnek proje gösterimi ve incelenmesi
11 Yağmur suyu debi hesabı ve Yağmur suyu ve kanallarında akım Mecra profili hesaplarının tanımlanması
12 Birleşik sistem kanalları Mecra hidrolik hesaplarının ve mecra taban kotu hesaplarının tamamlanması
13 Terfi merkezleri ve planlaması Yağmur suyu proje teklif dosyasının teslimi (Prb. Set 4)
14 Çevre Müh. Uygulamalarında Suların Uzaklaştırılmasının Tartışılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304675 Alt Yapı (Kanalizasyon ve Yağmur suyu) projeleri için temel bilgileri özümseme, yöntem belirleyebilme ve seçebilme
2 1304676 Alt yapı projelerini ve , teklif dosyasını ilbank yönetmeliği çercevesinde hazırlama
3 1304677 Bireysel veya disiplinlerarası birlikte çalışma
4 1304678 Alt yapıdaki sorunları belirleme ve çözme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5
2 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5
3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek