Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB342 Kullanılmış Su Arıtımı 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin anlatılması ve atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ile ilgili bilgilerin verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal - Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Metcalf and Eddy, 2003, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th ed., Singapore: McGraw-Hill Inc. 2. Eroğlu, V., 2002, Atıksuların Tasfiyesi, Su Vakfı Yayınları. 3. Kargı, F. 1998, Çevre mühendisliğinde biyoprosesler . Dokuz Eylul Universitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları. İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atıksuların özellikleri, nüfus hesapları, debi ve kirlilik yükü hesabı, terfi istasyonları, fiziksel arıtma üniteleri ve tasarım esasları (kaba ve ince ızgaralar , kum tutucular, ön çökeltim havuzları), biyolojik arıtma üniteleri ve tasarım esasları (aktif çamur sistemleri, damlatmalı filtreler, havalandırmalı lagün, stabilizasyon havuzları, son çökeltim havuzları), ileri biyolojik arıtma sistemleri ve anaerobik arıtma sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
22 Proje Hazırlama 13 2 26
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksuların özellikleri, atıksu arıtma yöntemleri
2 Atıksu debisi ve kirlilik yükü hesapları
3 Kaba ve ince ızgaralar
4 Kum tutucular
5 Ön çökeltme tankları
6 Izgara, kum tutucu ve ön çökeltim ile ilgili uygulamalar
7 Biyolojik arıtım
8 Aktif çamur yöntemi
9 Aktif çamur ile ilgili uygulamalar
10 Ara sınav
11 Damlatmalı filtreler ve biyodiskler
12 Stabilizasyon havuzları ve mekanik havalandırmalı lagünler
13 Damlatmalı filtre, biyodisk ve lagün ile ilgili uygulamalar
14 Biyolojik azot ve fosfor giderimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289263 Atıksu karakterini dikkate alarak uygun tesis akım şemasını belirler.
2 1289264 Atıksu arıtma ünitelerinin tasarım esaslarını bilir.
3 1289265 Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin tasarımını yapabilir.
4 1289266 Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin çizimini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
2 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
3 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
4 4 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek