Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Çevre mühendisliği alanında kullanılan temel işlem ve işlemlerin temel özelliklerini vermek, çeşitli kimyasal ve fiziksel arıtma işlemlerini uygulayarak tanıtmak ve altyapıyı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Theory and practice of water and wastewater treatment, Ronald L., Droste, John Wiley and Sons Inc., 1997, ISBN 0-471-12444-3 2.Process chemistry for water and wastewater treatment, Larry D. Benefield, Joseph F. Judkins, Barron, L. Weand, Prentice-Hall Inc. ISBN: 0-13-722975-5 3.Eroğlu V. (2008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. 4.Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, Second Edition, Cengage Learnin, Stamford, USA ), Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler, İkinci Baskı, Efil yayınevi, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reaksiyon kinetiği ve reaktörler, Termodinamik, termodinamik yasaları, hava-sıyırma (Fe-Mn, amonyak, UYA giderimi), Dezenfeksiyon, Pıhtılaşma - Yumuşatma, Kimyasal biriktirme işlemleri, Kimyasal biriktirme işlemleri, Sertlik giderimi / Suyun stabilizasyonu, İyon değişimi, Adsorpsiyon işlemleri, İleri oksidasyon yöntemler (Ozon, UV, Fenton, ultrason), elektrokimyasal yöntemler (elektrokoagülasyon / flotasyon, elektro oksidasyon, elektrofenton, elektrodiyaliz), Membran işlemleri (membran işlemlerinde kullanılan membran tipleri, uygulama alanları, karşılaşılan problemler)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 10 5 1
5 Derse Katılım 14 5 1
6 Uygulama/Pratik 10 5 1
7 Laboratuvar 10 10 1
9 Problem Çözümü 2 5 1
20 Rapor Hazırlama 10 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 10 3 30
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 2 10 20
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 1 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reaksiyon Kinetiği-Reaktörler
2 Reaksiyon Kinetiği-Reaktörler TEHLİKELİATIKLAR BERTARAF YÖNTEMLERİ.pptx
storage/app/public/yuksel.ardali/133076
3 Termodinamik
4 Termodinamik ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER-II ADSORPSİYON.ppt
5 Kimyasal Oksidasyon
6 Gaz Transferi ve Havalandırma
7 Hava Sıyırma
8 Dezenfeksiyon
9 Kimyasal Çöktürme
10 Uygulama ve problem çözümü
11 Ara sınav
12 Elektrokimyasal Prosesler Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler İyon Değiştirme Prosesleri.ppt
13 Termodinamik
14 Membran Prosesler
15 Uygulama ve problem çözümü
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1112465 Fiziksel ve kimyasal temel süreç ünitelerinin tasarımını yapar ve üniteleri boyutlandırır.
2 1112466 Çevre Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretkenlik ve yeni teknolojik gelişmeler hakkında farkındalık ve değerlendirme yapabilme yeteneği sağlar.
3 1112467 Çevre mühendisliği problemlerini tanımlama, tanımlama ve çözme becerisi; Bunun için uygun analitik yöntemleri seçme ve uygulama becerisi sağlar.
4 1112468 Tasarım yapma, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi sağlar.
5 1112469 Atıksu arıtımında kullanılan fiziksel ve kimyasal temel işlem birimlerinin çalışma prensiplerini ve teorilerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3
2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2
5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek