Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB437 Hava Kirliliği ve Kontrolü 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Hava kirliliğini ve ortaya çıkaran sorunları anlamak, Kirleticilerin özelliklerini ve azaltım yöntemlerini belirlemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Khare,M, Nagendra,S,M, 2006, Artificial Neural Networks in Vehicular Pollution Modelling, Springer • Borrego, C;Schayes,G, 2002,Air Pollution Modelling and Its Application XV,Springer • Turner, D.B., Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates, Washington, D.C., HEW, Rev., 1969. • Wark, K., Warner, C.F. and Cooper, Air Pollution: Its Source and Control, Harper & ROW Publishers, 1995. • Lutgens, F.K., Tarbuck, E.J., The Atmosphere: An Introduction to Meteorology, 7th International ed., New Jersey, Prentice-Hall International, Inc., 1998. • De Nevers, N., Air Pollution Control Engineering, 2nd International ed., Singapore, McGraw-Hill Book Co., 2000. • W.T.Davis, “Air Pollution Engineering Manual”, 2nd Ed., Wiley-Interscience Publication, John Wiley and Sons Inc., 2000

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hava kirliliği ve kaynakları, temel hava kirleticilerinin özellikleri, kaynakları ve ölçüm yöntemleri, iklim değişimi ve sera gazları ve izleme raporları hazırlanması, yakıtlar ve yanma, hava kirleticilerin dağılımı ve modellemesi, partikül kontrol sistemleri, kükürt dioksit kontrol sistemleri, azot oksit kontrol sistemleri, diğer kirleticiler ve uzaklaştırma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 3 12 36
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atmosfer ve Meteoroloji 1.DERS.pptx
2 Hava Kirliliği Nedir, Kirleticiler ve Kaynakları 2.DERS.pptx
3 Atmosfer Kimyası 4.DERS HAVA.pptx
4 Yakıtlar ve Yanma
5 Birincil Hava Kirleticileri (Özellikleri, Kaynakları ve Ölçüm Yöntemleri)-1 3.DERS.pptx
6 Birincil Hava Kirleticileri (Özellikleri, Kaynakları ve Ölçüm Yöntemleri)-2 4.DERS HAVA.pptx
7 İkincil Hava Kirleticileri (Özellikleri, Kaynakları ve Ölçüm Yöntemleri) Emisyon Ölçüm Raporu Hazırlama 4.DERS HAVA.pptx
8 Ara Sınav
9 İklim Değişimi ve Sera Gazları Sera Gazı İzleme Raporu Hazırlama 5.DERS HAVA.pptx
10 Hava Kirliliği Modellemesi ISC-AERMOD Dağılım Modeli Uygulaması 5.DERS HAVA.pptx
11 Partikül Kontrol Sistemleri 7.DERS HAVA.pptx
12 Kükürt Dioksit Giderim Yöntemleri 8.DERS HAVA.pptx
13 Azot Dioksit Kontrol Sistemleri 10a hafta.pptx
14 Diğer Kirleticilerin Giderim Yöntemleri-1
15 Diğer Kirleticilerin Giderim Yöntemleri-2 Kirletici Kontrol Sistemleri Projesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289281 Kirleticilerin özelliklerini ve kaynaklarını bilir, ölçer ve giderim yöntemi seçer
2 1289282 Kirletici giderimi için proje tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2
2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek