Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUP502 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30

Dersin Amacı

Öğrencilerin çevre mühendisliğinin uygulama alanları konusunda deneyim kazanmalarının sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Proje konusu ile ilgili bilimsel makaleler ve kitaplar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mesleki uygulama proje konusunun belirlenmesi ve konu ile ilgili literatür araştırması yapılması, mesleki uygulama projesi kapsamında uygulamalı çalışmalar yapılması ve proje raporunun hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
17 Alan Çalışması 1 30 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
17 Alan Çalışması 14 40 560
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 10 50
22 Proje Hazırlama 1 140 140
23 Proje Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşyerinin tanınması
2 İşyerinde gerçekleştirilen uygulamaların izlenmesi
3 Mesleki uygulama proje konusunun belirlenmesi
4 Proje konusu ile ilgili çalışmaların planlanması
5 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
6 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
7 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
8 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
9 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
10 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
11 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
12 İşyerinde proje konusu ile ilgili mesleki uygulamalar
13 Mesleki uygulama proje raporunun hazırlanması
14 Mesleki uygulama proje raporunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289310 Mesleki uygulamalar konusunda deneyim kazanır
2 1289312 Grup çalışması yeteneği kazanır
3 1289311 Mesleki konularda yorum yapma ve karar verme becerisi kazanır
4 1289342 İş planlaması ve yönetimi konusunda deneyim kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 3 5 5 3 2 4 3 2
2 2 2 5 3 5 5 3 2 4 3 2
3 2 2 5 3 5 5 3 2 4 3 2
4 2 2 5 3 5 5 3 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek