Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST152 Algoritma ve Programlamaya Giriş 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Algoritma tasarımı ve analizi tekniklerini ve uygulamalarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Emre Dünder

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Leiserson, C. E., Stein, C., Cormen, T. H., Rivest R. L. (2016). Algoritmalara Giriş, Palme Yayıncılık, Ankara. (Çeviri editörleri: Urfat Nuriyev, Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner) • - Akman İ.(2002). C ile Veri Yapıları, Sas Bilişim Yayınları, İstanbul. - Tungut, H., B. (2013). Algoritma ve Programlama Mantığı, Kodlab Yayıncılık, İstanbul. - Vatansever, F. (2007). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. - Çamoğlu, K. (2011). Algoritma, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Algoritma tasarımı ve analizi teknikleri, Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi: sıralama, arama, bağlama süreci ve graf algoritmaları, Algoritmaların hesaplama zorlukları, Kontrol için ayırma yaklaşımı, Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü, Dinamik programlama ve greedy algoritmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 11 3 33
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algoritma tasarımına giriş ve akış şemaları 1. Hafta.pdf
2 Temel veri türleri ve tanımlamaları 2. Hafta.pdf
3 Aritmetik operatörler ve Math fonksiyonları 3. Hafta.pdf
4 İlişkisel operatörler ile algoritma tasarımı 4. Hafta.pdf
5 Mantıksal operatörler ile algoritma tasarımı 5. Hafta.pdf
6 Koşul ifadeleri ile algoritma tasarımı 6. Hafta.pdf
7 For döngüleri ile algoritma tasarımı 7. Hafta.pdf
8 Ara sınav 8. Hafta.pdf
9 While döngüleri ile algoritma tasarımı 9. Hafta.pdf
10 Döngü ve koşul ifadeleri ile birlikte algoritma oluşturma
11 Diziler ile algoritma oluşturma
12 Sıralama algoritmaları ve tasarımı
13 Sayı üretme algoritmaları ve tasarımı
14 Metotlar aracılığı ile algoritma oluşturma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490162 Algoritma analizi ve temel algoritma kavramları örneklerle açıklar.
2 1490163 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
3 1490164 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
4 1490165 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
5 1490166 Somut problemlere uygulanabilir algoritmaların değerlendirilmesi yöntemlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
4 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
5 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek