Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST152 Algoritma ve Programlamaya Giriş 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Algoritma tasarımı ve analizi tekniklerini ve uygulamalarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Emre Dünder

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Leiserson, C. E., Stein, C., Cormen, T. H., Rivest R. L. (2016). Algoritmalara Giriş, Palme Yayıncılık, Ankara. (Çeviri editörleri: Urfat Nuriyev, Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner) • - Akman İ.(2002). C ile Veri Yapıları, Sas Bilişim Yayınları, İstanbul. - Tungut, H., B. (2013). Algoritma ve Programlama Mantığı, Kodlab Yayıncılık, İstanbul. - Vatansever, F. (2007). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. - Çamoğlu, K. (2011). Algoritma, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Algoritma tasarımı ve analizi teknikleri, Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi: sıralama, arama, bağlama süreci ve graf algoritmaları, Algoritmaların hesaplama zorlukları, Kontrol için ayırma yaklaşımı, Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü, Dinamik programlama ve greedy algoritmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 11 3 33
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algoritma tasarımı
2 Algoritma ve analizi teknikleri
3 Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi
4 Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi
5 Sıralama ve arama
6 Bağlama süreci ve graf algoritmaları
7 Bağlama süreci ve graf algoritmaları
8 Ara sınav
9 Algoritmaların hesaplama zorlukları
10 Algoritmaların hesaplama zorlukları
11 Kontrol için ayırma yaklaşımı
12 Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü
13 Dinamik programlama ve greedy algoritmaları
14 NP tamlığa giriş ve NP problemleri örneği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268848 Algoritma analizi ve temel algoritma kavramları örneklerle açıklar.
2 1268849 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
3 1268850 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
4 1268851 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
5 1268852 Somut problemlere uygulanabilir algoritmaların değerlendirilmesi yöntemlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
4 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
5 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek