Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST154 Olasılığa Giriş II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İstatistikte kullanılan sürekli ve kesikli tesadüfi değişkenlerin dağılımlarını tanımak. Olasılık teorisine dayalı diğer dersler için sağlam bir temel oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi. 2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen yayıevi. 3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons. 4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No.10. 5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum’s outlines, Nobel Yayın dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Momentler, Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım, Normal dağılım, Standart normal dağılım, Üstel dağılım, ortak olasılık fonksiyonu, Marjinal dağılımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Momentler, çarpıklık ve basıklık ölçüleri 1.Momentler.pdf
2 Moment çıkaran ve Karakteristik fonksiyonlar 2.Moment Çıkaran Fonksiyon.pdf
3 Uygulama 3.Uygulama.pdf
4 Kesikli Olasılık dağılımlarına giriş, Bernoulli dağılımı Olasılığa Giriş II.ppt
5 Binom Dağılımı ve karakteristikleri Olasılığa Giriş II.ppt
6 Geometrik ve Çok terimli dağılım Olasılığa Giriş II.ppt
7 Negatif Binom ve Poisson dağılımı, uygulamaları Olasılığa Giriş II.ppt
8 Ara sınav Olasılığa Giriş II.ppt
9 Sürekli Olasılık dağılımlarına giriş, Düzgün dağılım Olasılığa Giriş II.ppt
10 Normal ve Standart normal dağılım Olasılığa Giriş II.ppt
11 Normal dağılımın Moment Çıkaran ve Karakteristik Fonksiyonları Olasılığa Giriş II.ppt
12 Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel, Gamma ve Beta dağılımları Olasılığa Giriş II.ppt
13 Chebyshev eşitsizliği, Merkezi limit teoremi, Büyük sayılar yasası Olasılığa Giriş II.ppt
14 Uygulama Yoğunluk fonksiyonu uygulama.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268786 Tesadüfi değişkenin dağılımını bilebilir.
2 1268787 Sürekli ve kesikli dağılımları bilebilir.
3 1268788 Ortak olasılık fonksiyonunu bilebilir.
4 1268789 Marjinal fonksiyonları bilebilir.
5 1268790 Koşullu olasılık fonksiyonunu bilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
2 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
3 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3
4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3
5 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek