Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Elektronik Teknolojisi Programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Elektronik Teknikeri ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adayların, kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.
Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanlarıyla ilgili yükseköğretim programlarının listesi, ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektronik yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
1.) Endüstriyel fabrika ve atölyelerde
2.) Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde
3.) Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde
4.) Güvenlik sistemleri teknik servislerinde
5.) Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde
6.) Büro makineleri teknik servislerinde
7.) Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde
8.) Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde
9.) AG-OG proje ve taahhüt firmalarında
10.) Elektronik kart, entegre devre, mikroişlemci ve mikrodenetleyici üretim tesislerinde
11.) Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Elektronik Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:
1.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2.) Elektronik Mühendisliği
3.) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4.) Telekomünikasyon Mühendisliği
5.) Elektrik Mühendisliği
6.) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
7.) Elektronik Öğretmenliği
8.) Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
9.) Telekomünikasyon Öğretmenliği
10.) Elektrik Öğretmenliği
11.) Fizik
12.) Havacılık Elektrik ve Elektroniği
13.) Uçak Elektrik-Elektronik
14.) Kontrol Mühendisliği
15.) Meteoroloji Mühendisliği
16.) Uzay Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr


Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Elektronik Laboratuarı, Elektrik Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66012 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2 66013 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 66005 Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili benzetim programlarını kullanarak tasarım yapma, mesleki alanlarla ilgili plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
4 66006 Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
5 66014 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 66016 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66007 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
8 66015 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
9 66008 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 66009 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 66010 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
12 66011 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ETP121 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 2 2 0 3 5
ETP119 Genel Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5
ETP123 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 5
ETP105 Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Alternatif Akım Devre Analizi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP124 Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ETP106 Elektronik-I Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP110 Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0 10
ETP112 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 1 0 4 4
ETP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Elektronik-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP201 Elektronik-II Zorunlu 3 1 0 4 4
ETP203 Güç Elektroniği Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP205 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 10
ETP207 Sensörler ve Dönüştürücüler Zorunlu 2 1 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 16
ETP-05 Seçmeli Dersler-V SDG 0 0 0 1 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP111 Meslek Etiği Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP113 Algoritma ve Programlama Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP125 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 4
ETP127 İlk Yardım Zorunlu 2 4 0 4 6
ETP129 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik Zorunlu 1 2 0 2 5
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP102 Mesleki Matematik Zorunlu 1 1 0 2 4
ETP116 İş Güvenliği Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP128 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 3
ETP130 İşletme Yönetimi-I Zorunlu 1 2 0 2 4
ETP132 İletişim Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP134 Çevre Koruma Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP136 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP213 Kumanda Devreleri Zorunlu 2 1 0 3 3
ETP217 Elektromekanik Taşıyıcılar Zorunlu 2 1 0 3 5
ETP223 Endüstriyel Robotlar Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP225 Elektrik Tesisatları Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP231 Telekomünikasyon Sabit Erişim Sistemleri Zorunlu 1 1 0 2 3
ETP235 Kontrol Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 3
ETP237 Elektronik Güvenlik Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 4
ETP239 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 1 2 0 2 3
ETP241 Ev Cihazları Zorunlu 1 2 0 2 3
ETP243 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 0 2 0 1 3
ETP245 İşletme Yönetimi-II Zorunlu 1 2 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP210 Scada Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 4
ETP212 Endüstriyel Ağlar Zorunlu 1 1 0 2 2
ETP214 Radyo-Tv Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3 4
ETP216 İleri Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 1 0 3 3
ETP218 Web Tasarımının Temelleri Zorunlu 1 1 0 2 3
ETP220 Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri Zorunlu 1 1 0 2 3
ETP222 Yürüyen Merdiven/Bant Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 5
ETP224 Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 2 1 0 3 3
ETP226 Tibbi Cihazlar Zorunlu 2 1 0 3 3
ETP230 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
ETP238 Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 1 2 0 2 3
ETP240 Arıza Analizi Zorunlu 2 1 0 3 3
ETP242 Elektrik Motorları ve Sürücüleri Zorunlu 3 1 0 4 4
ETP244 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 1 0 4 4
ETP246 Kalite Güvencesi ve Standartlar Zorunlu 1 2 0 2 3
ETP232 İşyeri Eğitimi Zorunlu 4 4 0 6 10
ETP234 İşyeri Uygulaması Zorunlu 0 32 0 16 20