Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Elektronik Teknolojisi Programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Elektronik Teknikeri ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adayların, kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.
Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanlarıyla ilgili yükseköğretim programlarının listesi, ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektronik yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
1.) Endüstriyel fabrika ve atölyelerde
2.) Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde
3.) Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde
4.) Güvenlik sistemleri teknik servislerinde
5.) Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde
6.) Büro makineleri teknik servislerinde
7.) Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde
8.) Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde
9.) AG-OG proje ve taahhüt firmalarında
10.) Elektronik kart, entegre devre, mikroişlemci ve mikrodenetleyici üretim tesislerinde
11.) Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Elektronik Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:
1.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2.) Elektronik Mühendisliği
3.) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4.) Telekomünikasyon Mühendisliği
5.) Elektrik Mühendisliği
6.) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
7.) Elektronik Öğretmenliği
8.) Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
9.) Telekomünikasyon Öğretmenliği
10.) Elektrik Öğretmenliği
11.) Fizik
12.) Havacılık Elektrik ve Elektroniği
13.) Uçak Elektrik-Elektronik
14.) Kontrol Mühendisliği
15.) Meteoroloji Mühendisliği
16.) Uzay Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr


Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Elektronik ve Mekatronik Laboratuarı, Elektrik Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73744 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2 73745 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 73737 Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili benzetim programlarını kullanarak tasarım yapma, mesleki alanlarla ilgili plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
4 73738 Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
5 73746 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 73748 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73739 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
8 73747 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
9 73740 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 73741 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 73742 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
12 73743 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ETP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 4
ETP105 Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP119 Genel Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5
ETP121 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 2 2 0 3 5
ETP123 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ETP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 11
ETP106 Elektronik-I Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP110 Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0 10
ETP112 Sayısal Tasarım Zorunlu 3 1 0 4 4
ETP124 Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 10
ETP201 Elektronik-II Zorunlu 3 1 0 4 4
ETP203 Güç Elektroniği Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP205 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 3 1 0 4 5
ETP207 Sensörler ve Dönüştürücüler Zorunlu 2 1 0 3 3
ETP233 Sistem Analizi ve Tasarımı-I Zorunlu 0 2 0 1 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30
ETP-05 Seçmeli Dersler-V SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP111 Meslek Etiği 1 1 0 2 2
ETP113 Algoritma ve Programlama 1 1 0 2 2
ETP125 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 4
ETP127 İlk Yardım 2 4 0 4 6
ETP129 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik 1 2 0 2 5
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP102 Mesleki Matematik 1 1 0 2 4
ETP116 İş Güvenliği 1 1 0 2 2
ETP128 Bilgisayar Destekli Çizim 1 2 0 2 3
ETP130 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2 4
ETP132 İletişim 1 1 0 2 2
ETP134 Çevre Koruma 1 1 0 2 2
ETP136 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 1 2 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP213 Kumanda Devreleri 2 1 0 3 3
ETP217 Elektromekanik Taşıyıcılar 2 1 0 3 5
ETP223 Endüstriyel Robotlar 1 1 0 2 2
ETP225 Elektrik Tesisatları 1 1 0 2 2
ETP231 Telekomünikasyon Sabit Erişim Sistemleri 1 1 0 2 3
ETP235 Kontrol Sistemleri 1 2 0 2 3
ETP237 Elektronik Güvenlik Sistemleri 1 2 0 2 4
ETP239 Mesleki Yabancı Dil-I 1 2 0 2 3
ETP241 Ev Cihazları 1 2 0 2 3
ETP243 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 0 2 0 1 3
ETP245 İşletme Yönetimi-II 1 2 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP210 Scada Sistemleri 2 1 0 3 4
ETP212 Endüstriyel Ağlar 1 1 0 2 2
ETP214 Radyo-Tv Teknolojisi 2 1 0 3 4
ETP216 İleri Mikrodenetleyiciler 2 1 0 3 3
ETP218 Web Tasarımının Temelleri 1 1 0 2 3
ETP220 Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri 1 1 0 2 3
ETP222 Yürüyen Merdiven/Bant Sistemleri 2 1 0 3 5
ETP224 Mesleki Yabancı Dil-II 2 1 0 3 3
ETP226 Tibbi Cihazlar 2 1 0 3 3
ETP230 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
ETP236 Sistem Analizi ve Tasarımı-II 0 2 0 1 3
ETP238 Mesleki Yabancı Dil-II 1 2 0 2 3
ETP240 Arıza Analizi 2 1 0 3 3
ETP242 Elektrik Motorları ve Sürücüleri 3 1 0 4 4
ETP244 Programlanabilir Denetleyiciler 3 1 0 4 4
ETP246 Kalite Güvencesi ve Standartlar 1 2 0 2 3
ETP232 İşyeri Eğitimi 4 4 0 6 10
ETP234 İşyeri Uygulaması 0 32 0 16 20