Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST156 Temel İstatistik II 927001 1 2 5

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum's Outlines.- Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi- Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.- Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
2 İstatistiksel ilişki katsayıları 1.pdf
4 Çapraz tablolar ve ki-kare testi 2.pdf
6 Kontenjans katsayısı, phi katsayısı spss uygulama 3.pdf
8 Cramer V testi 4.pdf
10 Pearson korelasyon 5.pdf
12 Spearman sıra korelasyonu 6.pdf
14 Kendal tau korelasyonu spss uygulama 7.pdf
16 Ara sınav
18 Kısmi korelasyon 9.pdf
20 Basit doğrusal regresyon modeli 10.pdf
22 Belirtme katsayısı, standart hata spss uygulama 11.pdf
24 Mekan ve zaman endeksler 12.pdf
26 Sabit ve değişken esaslı endeksler 13.pdf
28 Basit ve bileşik endeksler 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346758 İlişki katsayıları bilinir ve yorumlanır.
2 1346759 Çapraz tablolar ve Ki kare testi bilinir.
3 1346760 Basit doğrusal regresyon modeli bilinir.
4 1346761 İndeks ve indeks çeşitleri bilinir ve yorumlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3
2 5 4 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3
3 5 4 5 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4
4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek