Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST158 Matematik II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonlarla ilgili olarak özel yapılı fonksiyonların türevlerinin alınmasını, türevin uygulamalarını, belirsiz integral, integral hesaplama yöntemleri, belirli integral ve uygulamalarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Balcı, M. “Matematik Analiz ”, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003 1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türev Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Yerine Koyma Yöntemi, Trigonometrik İntegral, Kısmi İntegral Alma, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, İntegral Hesabının Temel Teoremi, Düzlemsel Bölgelerde Alan Hesaplamaları ve Dönel Cisimlerle İlgili Hacim Hesaplamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 13 2 26
11 Soru-Yanıt 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üslü-kuvvet fonksiyonunun türevi, kapalı fonksiyonun türevi, parametrik denklemleri ile verilen fonksiyonların türevi, bir fonksiyonun diferansiyeli, yüksek mertebeden türev ve diferansiyel, bu konularla ilgili örnek çözümleri
2 Fonksiyon özelliklerinin incelenmesi, ekstremum noktalarının bulunması, monotonluk ve iç-dış bükey bölgelerin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
3 Asimptotlar ve fonksiyon grafiğinin çizimi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
4 Belirsiz integral kavramı, Değişken değiştirme metodu ile integral hesabı ve uygulamaları
5 Kısmi integrasyon metodu ile integral hesabı ve uygulamaları
6 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve uygulamaları
7 Dördüncü, beşinci ve altıncı hafta konuları ile ilgili genel uygulamalar
8 Ara sınav
9 Belirli integral kavramı ve uygulamaları
10 Belirli integral kavramı ve uygulamaları
11 İntegral yardımıyla alan hesabı, iki eğri arasında kalan alanın bulunması ve konu ile ilgili uygulamalar
12 Kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlarda alan hesabı, parametrik denklemli eğrilerin sınırladığı bölgelerin alanının hesaplanması ve konu ile ilgili uygulamalar.
13 İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları
14 İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268889 İntegral hesabında kullanılacak yöntemleri öğrenir ve uygular.
2 1268890 Düzlemsel bölgelerle ilgili alan hesaplamalarında integrali kullanabilme becerisi kazanır.
3 1268891 Dönel cisimlerle ilgili hacim hesaplamalarında integrali kullanabilme becerisi kazanır.
4 1268892 İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanır.
5 1268893 İstatistik ve Olasılık Teorisinde integral hesaplamalarını kullanabilme becerisi kazanır
6 1268897 Analitik düşünme yeteneği kazandırır ve kullanma becerisi sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4
2 3 4 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4
3 3 4 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4
4 3 4 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4
5 3 4 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4
6 3 4 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek