Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Türk El Sanatları Kapsamında Hat, Tezhip, Cam, Ahşap ve Maden Sanatlarının Tanımlanması; Eserlerin İşlevleri ve Kullanım Alanlarının Boyutları.Yüzey araştırmaları ve bilimsel kazılar sonucu ortaya çıkartılan eserlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Dr. Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Geleneksel Türk El Sanatları, Metin Sözen, Doğan Kitap 2. Türk Sanatı El Kitabı, Oktay Aslanapa, İnkılap Kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk El Sanatları Kapsamında Hat, Tezhip, Cam, Ahşap ve Maden Sanatlarının Tanımlanması; Eserlerin İşlevleri ve Kullanım Alanlarının Boyutları; Genel Anlamı İle Yüzey Araştırmaları ve Bilimsel Kazılar Sonucu Ortaya Çıkartılan Eserlerin Yazılı Kaynakların Desteği İle Tarihi Süreç İçerisindeki Başlangıç Noktaları; Bu Sanat Dallarının Anadolu'daki Gelişimi, Malzeme Kullanımı, Yapım Teknikleri ve Süsleme Unsurlarının Çözümlenmesi yapılarak; Yurtiçi ve Yurtdışı Müze ve Özel Koleksiyonlardaki Eserler İncelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik ve çini sanatı işçiliği: malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
2 Ahşap sanatı tarihçesi, malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
3 Maden sanatı tarihçesi, malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
4 Kumaş sanatı tarihçesi, malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
5 Cam sanatı işçiliği: malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
6 Halı sanatı: malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
7 Oyma ve kabartma sanatı işçiliği: malzeme teknik, süsleme programı, kompozisyon ve motifler, simgesel çözümleme
8 Arasınav
9 Minyatür Sanatı, malzeme teknik, süsleme kompozisyonu, motifler ve simgesel çözümleme
10 Tezhip Sanatı, malzeme teknik, süsleme kompozisyonu, motifler ve simgesel çözümleme
11 Ebru Sanatı, malzeme teknik, süsleme kompozisyonu, motifler ve simgesel çözümleme
12 Hat Sanatı, malzeme teknik, süsleme kompozisyonu, motifler ve simgesel çözümleme
13 Katı’ Sanatı, malzeme teknik, süsleme kompozisyonu, motifler ve simgesel çözümleme
14 Ciltçilik, kalem işleri ve tuğra malzeme teknik, süsleme kompozisyonu, motifler ve simgesel çözümleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268453 Türk El Sanatlarının üretiminde kullanılan malzemeleri tanıyabilme.
2 1268454 Türk El sanatlarının türlerine göre ayırt edebilme.
3 1268455 Her bir mimari süsleme çeşidinin malzeme-teknik özelliklerini ayırt eder.
4 1268456 Mimari yapı elemanlarına göre süsleme çeşidi dağılımı ve programını analiz eder.
5 1268457 Türk dönemi mimari süsleme sanatlarını dönem üretim koşulları ve çağdaşı doğu-batı toplumları içinde değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek