Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kültür ve kültürel miras kavramı; ulusal ve küresel kültürel miras olarak değerlendirilen eserlerin çeşitleri ve kültürel miras düşüncesinin gelişimi ve kültürel miras eserlerinin korunması konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barbara T. Hoffman, Art and cultural heritage: law, policy, and practice Press, 2006 Dallen J. Timothy and Gyan P. Nyaupane, Cultural heritage and tourism in the developing world : a regional perspective, Taylor & Francis, 2009. Peter Probst, "Osogbo and the Art of Heritage: Monuments, Deities, and Money", Indiana University Press, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste, kültür ve kültürel miras kavramının tanımı yapılacak ve dünyada ve ülkemizde kültürel miras anlayışının gelişimi işlenecektir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kültürel mirasla ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte temel sözleşme ve düzenlemeler konu edinilecektir. Kültürel miras eserlerinin Anadolu ve Dünyadaki örnekleri incelenecek; bu örnekler üzerinden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında izlenmesi gereken metotlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür ve kültürel miras kavramı
2 Kültürel mirasın çeşitleri
3 Somut kültürel miras ve Somut olmayan kültürel miras
4 Sualtı kültürel miras ve doğal miras
5 Ülkemizdeki kültürel miras eserleri
6 Kültürel miras anlayışının küresel çaptaki gelişimi
7 Kültürel miras anlayışının ulusal çaptaki gelişimi
8 Arasınav
9 Kültürel mirasla ilgili uluslararası temel sözleşmeler ve düzenlemeler
10 Ülkemizde kültürel miras anlayışının gelişimi
11 Ülkemizde kültürel mirasın korunmasından sorumlu kurumlar
12 Ülkemizde kültürel mirasın korunmasındaki sorunlar
13 Dünya miras listesi ölçütleri ve değerlendirme kriterleri
14 Ülkemizdeki Dünya Kültür Mirası Listesi’nde Yer Alan Eserler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268470 Kültür ve kültürel miras kavramını açıklar
2 1268471 Anadolu ve dünyada kültürel mirasın gelişimini ortaya koyar
3 1268472 Kültürel mirası korunma yöntemlerinin uluslararası düzenlemeler çerçevesinde aktarır.
4 1268473 Kültürel miras konusunda ulusal ve uluslararası sorumlu kurumların kanun ve yönetmelikleri konusunda bilgiler sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek