Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Öğrencilere iş yerinde çalışanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının bilimsel ve sistematik olarak incelenmesine yönelik bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çimen Mesut, Deniz Serkan (Ed.). (2017). Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul. Eren E., (2010).Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 12. Baskı, Beta Yayım ve Dağıtım. İstanbul. Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış. Nobel Yayın Dağıtım. Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. Beta Yayıncılık. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel davranış, kurumun (örgütün) verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini araştıran bir daldır. Örgütsel davranış; insanların bir kuruluş içerisinde çalışanların ne yaptıklarını ve çalışan davranışlarının kuruluşun performansını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışan bir alandır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel davranışa giriş
2 Kişilik, gruplar, tutumlar, öğrenme
3 Örgüt kültürü
4 Örgüt iklimi
5 Örgütsel bağlılık
6 Örgütsel vatandaşlık
7 Örgütsel adalet
8 Ara Sınav
9 Duygusal zeka
10 Mobbing
11 Örgütsel sinizm
12 Örgütsel yabancılaşma
13 Tükenmişlik
14 Psikolojik Sözleşme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489873 Öğrenci, örgütsel davranış hakkında genel bilgi sahibi olur.
2 1489874 Öğrenci, örgüt kültürü ve iklimi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1489875 Öğrenci, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet ve duygusal zeka hakkında bilgi sahibi olur.
4 1489876 Öğrenci, işyerinde mobbing, örgütsel sinizm, örgütsel yabancılaşma ve çalışan tükenmişliği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1489877 Öğrenci, kurum ve çalışan arasındaki psikolojik sözleşme hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1
2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1
4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1
5 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek