Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Etiğin, tıp, çevre, siyaset, eğitim, cinsellik, medya vb. farklı alanlarla ilişkilerinin analiz edilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. LOKMAN ÇİLİNGİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lokman Çilingir, Ahlak Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, Ankara 2003. Ahmet Çevizci, Uygulamalı Etik, Say Yayınları, İstanbul 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik, meta-etik, tıp etiği, biyoetik, çevre etiği, siyaset etiği, eğitim etiği, cinsellik etiği, medya etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ahlak, etik ve meta-etik kavramları.
2 Uygulamalı etik
3 Uygulamalı etik teoriler: Meta-etik
4 Uygulamalı etik teorileri: Normatif teoriler
5 Eleştirel etik: Kıta Felsefesinin etik teorileri
6 Etik teorilerin eleştirel analizi
7 Tıp etiği: Temel İlkeleri
8 Ara sınav
9 Biyoetik: Kürtaj ve Ötenazi
10 Çevre etiği: Hava Kirliliği ve Açlık sorunu
11 Siyaset etiği: Haklar, cezalar ve adalet
12 Eğitim Etiği: Öğretmenlik mesleği ve etik sorunlar
13 Cinsellik etiği: Eşcinsellik, pornografi, cinsel özgürlük
14 Medya etiği: Görsel ve sosyal medyada etik sorunlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489883 Ahlak, etik ve meta-etik arasındaki ilişkileri kavrar.
2 1489884 Farklı mesleki alanlarda ortaya çıkan etik sorunları bilir.
3 1489885 Karşılaştığı etik sorunları felsefi bir yöntemle analiz eder.
4 1489886 Kendi meslek etiğini ve etik bilincini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 5 1 1
2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 5 1 1
3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 5 1 1
4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek