Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST252 Nümerik Analiz 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Cebirsel olarak çözülebilen veya çözülemeyen matematiksel problemlerin çözümünde kullanılan doğrudan ya da dolaylı yöntemlerin tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Çeşitli kaynaklardan derlenen Ders notu. - İbrahim Uzun, Nümerik Analiz, Beta, 2000 - Mehmet Bakioğlu, Sayısal Analiz, Birse Yayınevi,2011 - İrfan Karagöz, Sayısal Analiz ve Müendislik Uygulamaları, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş; Taylor açılımı, Sayısal çözümlemede karşılaşılan hata çeşitlerinin tanımı ve kaynakları, İnterpolasyon, tek değişkenli ve/veya çok değişkenli denklemin, lineer denklem sistemlerinin ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü, Eğri uydurma: en küçük kareler yöntemi, Sayısal türev, sayısal integral.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
9 Problem Çözümü 10 2 20
11 Soru-Yanıt 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Sayısal çözümleme tekniklerinin kullanılma nedenleri ve
2 Hata türleri ve kaynakları
3 Taylor açılımı
4 Sonlu fark hesabı, ileri sonlu fark işlemi, geriye doğru sonlu fark işlemi
5 Sonlu fark hesabı, merkezi fark, ortalama ve Kaydırma işlemi
6 Eşit aralıklı olmayan veriler için interpolasyon
7 Eşit aralıklı veriler için interpolasyon
8 Denklem kökleri (lineer olmayan denklemin çözümü); Yarıya bölme ve lineer iterasyon yöntemi
9 Ara sınav
10 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü; Newton Raphson, Sekant yöntemi ve Lineer İterasyon Yöntemi
11 Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gauss Eliminasyonu, Gauss Jordan yöntemi
12 Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gramer, LU Ayrıştırması ve Jacobi yöntemi
13 Sayısal Türev
14 Sayısal İntegral

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273444 Bir cebirsel problemi uygun bir sayısal çözümleme tekniği ile çözer
2 1273445 Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile bir fonksiyona yaklaşmayı bilir.
3 1273446 Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer denklem sistemini çözer.
4 1273447 Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer olmayan denklem sistemini çözer.
5 1273448 Sayısal türev ve sayısal integral yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 4 3 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
3 4 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4
4 4 3 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4
5 4 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek