Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST254 Optimizasyon Teknikleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Optimizasyonun temel kavram ve yaklaşımlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Talat ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bal H., 1985, Optimizasyon Teknikleri, G. Ü. Yayını. - Bal H., 1985, Optimizasyon Teknikleri, G. Ü. Yayını. - Rao S. S., 1991, Optimization: Theory and application, second edition, Willey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel optimizasyon kavramları, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon, kareli programlama, arama teknikleri, WINQSB

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, temel optimizasyon kavramları 1.pdf
2 Tek değişkenli optimizasyon 2.pdf
3 Çok değişkenli optimizasyon 3.pdf
4 Kısıtsız optimizasyon 4.pdf
5 Kısıtlı optimizasyon 5.pdf
6 Lagrange çarpanları yöntemi, Kuhn - Tucker şartları 6.pdf
7 Lagrange çarpanları yöntemi, Kuhn - Tucker şartları 7.pdf
8 Ara sınav
9 Konkav ve konveks fonksiyonlar 8.pdf
10 Arama teknikleri 9.pdf
11 Arama teknikleri 20200114133511656.pdf
12 Kareli Programlama 20200114133511656.pdf
13 Ayrılabilir Programlama 20200114133511656.pdf
14 WinQSB paket program uygulaması 20200114133511656.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346058 Öğrenciler Optimizasyon tekniklerinin temel kavramlarını öğrenirler.
2 1346059 Öğrenciler tek değişkenli, çok değişkenli, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon tekniklerini öğrenirler.
3 1346060 Öğrenciler Optimizasyon tekniklerini gerçek yaşam problemlerine uygulamayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4
2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek