Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST260 İstatistik Teorisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilere; (1) İstatistik dağılımların teorisini (2) İstatistiksel bağımlılık teorisini (3) Örnekleme dağılımları teorisini (4) Nokta ve Aralık tahmin teorisini (5) Tahmin edicilerde aranan özelliklerini (6) Tahmin yöntemlerini, öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(1) Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley ve Sons.; (2) Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; (3) Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company. (4) Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; (5) Akdi,Y. (2006) Matematiksel İstatistiğe Giriş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tesadüfî Değişkenlerin Fonksiyonları (Dağılım Fonksiyonu Tekniği, Değişken Değiştirme Tekniği, Moment Çıkaran ve/veya Karakteristik Fonksiyon Tekniği), Örnekleme Dağılımları (Örneklem İstatistiklerinin Dağılımı) Parametre Tahmini ( Nokta Tahmini, Tahmin Edicilerin Özellikleri, Parametre Tahmin Metotları, En Çok Olabilirlik, Momentler Tahmini, Aralık Tahmini)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 9 5 45
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tesadüfi değişkenlerin Fonksiyonları
2 Dağılım fonksiyonu tekniği
3 Değişken değiştirme tekniği
4 Moment çıkaran ve Karakteristik fonksiyon tekniği
5 Örnekleme dağılımları
6 Örnekleme dağılımları ile ilgili temel kavramlar
7 Örnekleme istatistiklerinin dağılımı, Merkezi limit ve büyük sayılar kanunu teoremleri
8 ARASINAV
9 Örnekleme dağılımları ile ilgili uygulama
10 Parametre tahmini ve temel kavramlar
11 Tahmin edicilerin özellikleri
12 Parametre tahmin metotları
13 Momentler metodu
14 En çok olabilirlik metodu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274220 Öğrenciler nokta ve aralık tahminini öğrenir.
2 1274221 Tahmin edicilerin özelliklerini kavrar ve araştırır.
3 1274222 Öğrenciler Chebyshev, Büyük sayılar ve merkezi limit teoremlerini öğrenir ve uygularlar.
4 1274223 Öğrenciler tahmin teorisini bilir ve tahmin edicilerin örnekleme dağılımını belirler.
5 1274224 Öğrenciler tesadüfi değişkenleri fonksiyonlarını bilir ve dönüşüm metotlarını öğrenir ve uygular.
6 1274225 Tesadüfî değişkenlerin yeni dönüşüm fonksiyonlarını bulur ve dağılımlarını belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
2 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
6 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek