Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST260 İstatistik Teorisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilere; (1) İstatistik dağılımların teorisini (2) İstatistiksel bağımlılık teorisini (3) Örnekleme dağılımları teorisini (4) Nokta ve Aralık tahmin teorisini (5) Tahmin edicilerde aranan özelliklerini (6) Tahmin yöntemlerini, öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(1) Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley ve Sons.; (2) Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; (3) Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company. (4) Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; (5) Akdi,Y. (2006) Matematiksel İstatistiğe Giriş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tesadüfî Değişkenlerin Fonksiyonları (Dağılım Fonksiyonu Tekniği, Değişken Değiştirme Tekniği, Moment Çıkaran ve/veya Karakteristik Fonksiyon Tekniği), Örnekleme Dağılımları (Örneklem İstatistiklerinin Dağılımı) Parametre Tahmini ( Nokta Tahmini, Tahmin Edicilerin Özellikleri, Parametre Tahmin Metotları, En Çok Olabilirlik, Momentler Tahmini, Aralık Tahmini)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 9 5 45
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rastgele değişken ve rastgele değişkenlerin fonksiyonları İstatistik Teorisi 1_PDF.pdf
2 Değişken değiştirme tekniği İstatistik Teorisi 2_PDF.pdf
3 Dağılım fonksiyonu tekniği İstatistik Teorisi 3_PDF.pdf
4 Moment çıkaran fonksiyon tekniği İstatistik Teorisi 4_pdf.pdf
5 Örnekleme dağılımları İstatistik Teorisi 5_PDF.pdf
6 Örnekleme dağılımları ile ilgili uygulamalar İstatistik Teorisi 6_PDF.pdf
7 Rastgele değişkenlerin fonksiyonları ile ilgili yöntemlerin uygulamaları İstatistik teorisi 7_PDF.pdf
8 ARASINAV ARASINAV.pdf
9 Merkezi limit teoremi
10 Sıra İstatistikleri
11 Tahmin Problemine Giriş İstatistik Teorisi_tahmin problemine giriş_11_pdf.pdf
12 Momentler metodu İstatistik teorisi_Momentler yön_12_pdf.pdf
13 En çok olabilirlik metodu İstatistik teorisi_EÇO_13_pdf.pdf
14 Tahmin edicilerin özellikleri İstatistik teorisi_TEİÖ_14_pdf.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495122 Öğrenciler nokta ve aralık tahminini öğrenir.
2 1495123 Tahmin edicilerin özelliklerini kavrar ve araştırır.
3 1495124 Öğrenciler Chebyshev, Büyük sayılar ve merkezi limit teoremlerini öğrenir ve uygularlar.
4 1495125 Öğrenciler tahmin teorisini bilir ve tahmin edicilerin örnekleme dağılımını belirler.
5 1495126 Öğrenciler tesadüfi değişkenleri fonksiyonlarını bilir ve dönüşüm metotlarını öğrenir ve uygular.
6 1495127 Tesadüfî değişkenlerin yeni dönüşüm fonksiyonlarını bulur ve dağılımlarını belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
2 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
6 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek