Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST351 Örnekleme I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Örnekleme nedir, nasıl uygulanır, ilgili örnekleme yöntemlerini öğrenmek ve örneklem sayısının belirlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Olasılığa Giriş I ve Olasılığa Giriş II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. H. Çıngı, Örnekleme Kuramı, H. Ü. Fen Fak. Basımevi, Beytepe , Ankara, 1994. 2. Steven T., 1992, Sampling, Wiley. 3. T. Yamane, Temel Örnekleme Yöntemleri, Çevirenler: A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Literatür Yayınları, No:53, Ankara, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, 1. ve 2. derece tahmin ediciler olasılıksal ve olasılıksal olmayan örnekleme yöntemlerinin tanıtılması. Tahmin edicilerin istenen özellikleri, basit rastgele örnekleme ve kitleden örneklem çekme işlemi. Varyansı küçültmek için kitlenin tabakalara (alt kitlelere) ayrılması ve bu tabakalardan örneklem çekme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
9 Problem Çözümü 12 2 24
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş storage/app/public/vsaglam/133028
2 Temel tanımlar Temel tanımlar.pdf
3 Tahminlerin istenen özellikleri Tahminlerin istenen özellikleri.pdf
4 Örnekleme yöntemleri Örnekleme yöntemleri.pdf
5 Basit rastgele örnekleme – Kitle ortalaması ve toplamının tahmini Basit rastgele örnekleme - Kitle ortalaması ve toplamının tahmini.pdf
6 Basit rastgele örnekleme 2 – Aralık tahminleri, iki değişkenin birbirine oranının tahmini Basit rastgele örnekleme 2 - Aralık tahminleri, İki değişkenin birbirine oranının tahmini.pdf
7 Basit rastgele örnekleme 3 – Belli özelliğe sahip birimler oranı tahmini Basit rastgele örnekleme 3 - Belli özelliğe sahip birimler oranı tahmini.pdf
8 Arasınav Arasınav.pdf
9 Örneklem genişliğinin tahmini Örneklem genişliğinin tahmini.pdf
10 Tabakalı örnekleme 1 - h-ıncı Tabakaya Ait Parametreler ve Tahmin Ediciler Tabakalı örnekleme 1 - h-ıncı Tabakaya Ait Parametreler ve Tahmin Ediciler.pdf
11 Tabakalı örnekleme 2 - Tahmin edicilerin varyansları Tabakalı örnekleme 2 - Tahmin edicilerin varyansları.pdf
12 Tabakalı örnekleme 3 - Örneklem genişliğinin tabakalara dağıtımı Tabakalı örnekleme 3 - Örneklem genişliğinin tabakalara dağıtımı.pdf
13 Tabakalı örnekleme 4- Maliyet fonksiyonu ve optimal dağıtım Tabakalı örnekleme 4- Maliyet fonksiyonu ve optimal dağıtım.pdf
14 Quiz Quiz.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490260 Öğrenci bu ders yardımıyla kitle, parametre, tamsayım, örneklem, istatistik, örnekleme tahmin edici ve örnekleme yöntemlerini öğrenir.
2 1490261 Kitlenin yapısına göre hangi örnekleme yönteminin kullanılacağı ve örneklem genişliğinin nasıl belirleneceği ve örneklem birimlerinin kitleden nasıl çekileceği bu derste veriliyor.
3 1490262 Tabakalı örnekleme yöntemini ve 1. ve 2. derece tahmin edicileri öğrenir.
4 1490263 Maliyet fonksiyonunun verilmesi koşulu altında tabakalara dağıtım yöntemleri veriliyor.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 3 4 4 1 1 2 1 1 1 2
2 5 3 5 5 4 3 3 4 1 1 2 1 1 1 2
3 5 4 5 5 4 3 4 4 1 1 2 1 1 1 2
4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 1 2 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek