Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END322 Ergonomi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenciye ergonomi ile ilgili temel bilgileri kazandırmak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkisini saptamasını sağlayarak çalışma hayatında muhtemel iş kazaları ve meslek hastalıklarının ergonomik nedenlerini tespit edebilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ. DR. FATİH YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Necmettin ERKAN, Ergonomi, MPM, 2003. Fatih C. BABALIK, Mühendisler için Ergonomi, Dora Yayıncılık, 2011. Alaettin SABANCI- Sarp Korkut SÜMER, Ergonomi, Noberl Yayıncılık, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ergonominin tanımı ve önemi, İnsan vücudu , Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, Kontrol ve kumanda düzenekleri, Antropometri, Yüklenme ve zorlanma, Çalışma ve dinleme süreleri, İş gerilimi yorgunluk ve bıkkınlık, Çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri, Ergonomi ve iş güvenliği ilişkisi, Çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı, İşyerlerinde ergonomik inceleme, Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, Elle taşıma işlerinde sağlık ve güvenlik önlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergonominin tanımı ve önemi ERGONOMİ-1.docx
2 İnsan vücudu ERGONOMİ-2.docx
3 Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar ERGONOMİ-3.docx
4 Kontrol ve kumanda düzenekleri ERGONOMİ-4.docx
5 Ergonomik açıdan insan ERGONOMİ-5.docx
6 Yüklenme enerji ve zorlanma ERGONOMİ-6.docx
7 Yüklenme enerji ve zorlanma ERGONOMİ-7.docx
8 Ara sınav ERGONOMİ-8.docx
9 Gürültü ve titreşim ERGONOMİ-9..docx
10 Isı ışık aydınlatma ve toz ERGONOMİ-10.docx
11 Havalandırma ERGONOMİ-11.docx
12 İşyeri düzenlemesi ERGONOMİ-12.docx
13 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ERGONOMİ-13.docx
14 Final Sınavı ERGONOMİ-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488661 Ergonomi, iş, enerji, zorlanma, mola, sürekli performans sınırı gibi temel kavramları öğrenir.
2 1488662 Antropometri, insan vücudu ergonomik iş yeri düzenlemelerini öğrenir.
3 1488663 Ergonomik risk faktörlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 4 5 5 4 3 5 3
2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2
3 3 2 3 4 4 5 5 4 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek