Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END413 Mühendislik Ekonomisi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını öğrenciye vermektir. Bu derste öğrenciler mühendislerin karşılaştıkları karar verme ve problem çözme aşamalarında kullanabilecekleri ekonomik yöntemleri öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birol Elevli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okka, Osman., 2016, Mühendislik Ekonomisi (6.Basım), Nobel Yayıncılık, ISBN 978 605 395 429 3 Cassimatis, P. A concise Introduction to Engineering Economics, Prentice- Hall

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/Yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/Yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/Yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/Yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel ekonomik kavramlar Muh_Eko_0_Genel.pdf
2 Mühendislik ekonomisine giriş Muh_Eko_1_0.pdf
3 Paranın zaman değeri ME_2_0.pdf
4 Paranın zaman değeri ME_3_0.pdf
5 Nakit Akış Diyagramları END431_Muhendislik Ekonomisi Grup Bildirim Formu ve aciklama.pdf
6 Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...) ME_4_0.pdf
ME_5_0_BD.pdf
7 Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...) ME_6_0_IKO.pdf
8 Alternatiflerim Mukayesesi
9 Ara Sınav
10 Amortisman hesaplamaları Muh_Eko_7_0_YenilemeProblemi.pdf
11 Yenileme analizleri Muh_Eko_8_0_Amortisman.pdf
12 Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi Muh_Eko_9.0_Projeler.pdf
13 Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
14 Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263770 Temel ekonomi kavramları hakkında bilgi sahibi olunması
2 1263771 Üretim ve maliyet analizinin öğrenilmesi
3 1263772 Paranın zaman değerinin bilinmesi
4 1263769 Farklı finansal enstrümanları karşılaştırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 5 3 1 2 3
2 3 4 3 2 2 2 4 2 1 2 3
3 3 3 4 3 4 3 5 3 1 2 4
4 3 5 4 2 3 2 4 3 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek