Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END502 Mesleki Uygulama Programı 927001 4 8 30

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması

Ön Koşul Dersleri

Tüm Dersler

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yerinde tanınması, atölyelerin incelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarının tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 0
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 100
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 10 7 75
12 Takım/Grup Çalışması 10 7 75
13 Deney 10 7 75
14 Gözlem 10 7 75
16 Alan Gezisi 10 7 75
17 Alan Çalışması 10 7 75
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 7 75
20 Rapor Hazırlama 10 7 75
21 Rapor Sunma 10 7 75
29 Bireysel Çalışma 10 7 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir işletmenin Çizelgeleme problemlerinin çözüm yaklaşımları konusunda deneyim kazanır.
2 Bir işletmenin Mali Sistem, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3 Bir işletmenin Yönetim Bilişim Sisteminin çalışması konusunda bilgilenir.
4 Bir işletmenin İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin çalışmasını fiili olarak gözler ve deneyim kazanır.
5 Bir işletmenin Bakım-Onarım Yönetimi sistemini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
6 Bir işletmenin Kalite Yönetim sisteminin çalışmasını öğrenir.
7 Bir işletmenin Stok ve Depo Yönetimi sistemlerinin çalışmasını öğrenir.
8 Bir işletmenin Mamul/Hizmet Satış ve Dağıtım süreçlerini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
9 Bir işletmenin İmalat/hizmet süreci ve Organizasyonel yapı ve ilişkiler hakkında bilgilenir
10 Bir işletmenin Tesis Yerleşimi hakkında bilgilenir ve deneyim kazanır.
11 Bir işletmenin Planlama ve Kontrol faaliyetleri konusunda uygulama tecrübesi kazanır.
12 Bir işletmenin Tedarik ve Satınalma süreçlerini işletme içinde inceleme imkanı bulur.
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273143 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
2 1273144 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
3 1273145 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek